Alles over de Voedselbank

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zet zich in voor huishoudens in Haarlemmermeer, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Vind hier de div. informatie pagina’s.
Vind hier informatie over wat we doen
Vind hier informatie over feiten en cijfers
Vind hier informatie over het heden en verleden
Vind hier informatie over onze anbi status