VEELGESTELDE VRAGEN

/VEELGESTELDE VRAGEN

Veelgestelde Vragen

<

De vraag naar voedselpakketten groeit elke week. Om alle voedselpakketten te kunnen blijven vullen vragen wij u producten te doneren. De Voedselbank vraagt om houdbare producten, maar ook vers producten zoals groente, fruit, zuivel, eieren en brood. Zie contact voor contactgegevens van onze bedrijfsleider.

Openingstijden:
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur en donderdag van 10.30 tot 14.00 uur.
Voor afgiftes buiten deze tijden om, kunt u bellen met de bedrijfsleider (06-83098398).

Hierbij benadrukken wij dat de Voedselbank uitsluitend voedsel inzamelt c.q. uitreikt. Helaas is er geen ruimte in onze depot om te bemiddelen in kleding en huisraad, enz.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze mensen vormen de motor van de Voedselbank. Met een lach op hun gezicht voorzien zij wekelijks een grote groep mensen van gezonde voedselpakketten. Hierbij horen logistieke, operationele en leidinggevende taken. Op de pagina ‘vacatures’ staat vermeld welke vrijwilligers de voedselbank op het moment extra hard nodig heeft.

Wil je ook vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met de voedselbank

Oftewel ben je niet bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak weg te nemen? Zoiets moet toch in het welvarende Nederland niet nodig zijn?

Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp. De (politieke) discussie waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen ligt primair op het terrein van andere organisaties.

Heeft u recht op een voedselpakket, dan kunt u uw pakket wekelijks afhalen bij ons distributiepunt in onder andere Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Vijfhuizen, Rijsenhout en Zwanenburg. Wij vertellen u in uw bevestigingsbrief waar u terecht kunt voor uw pakket. Als u uw voedselpakket komt afhalen moet zich legitimeren. Breng ook de bevestigingsbrief van de Voedselbank mee. Vier weken voor uw laatste voedselpakket ontvangt u een herinneringsbrief van de Voedselbank. U heeft dan de tijd om contact op te nemen met het Wmo-loket voor de verlengingsprocedure.

Via deze website kunt u uw aanvraagprocedure starten. Uiteindelijk komt u op de website van de gemeente Haarlemmermeer terecht. Op de website van de gemeente vult u een aanvraagformulier in. Nadat u dit gedaan heeft, wordt er zo spoedig mogelijk door iemand van het Wmo-loket van de gemeente contact met u opgenomen om een afspraak te maken langs te komen. Het gemeentelijke Wmo-loket brengt na onderzoek een advies aan de voedselbank uit, waarna wij beslissen of u recht heeft op een voedselpakket of niet. Wij adviseren u eerst de pagina ‘voedselbanknorm en aanvraagprocedure uitgelegd’ te kijken voordat u de aanvraag procedure start.

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, heeft uw huishouden 13 weken recht op een voedselpakket. Indien nodig, kunt in in aanmerking komen voor verlenging van voedselhulp, met een maximum periode van 3 jaar. Dit is gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Bij de aanvraag voor een voedselpakket kijkt de Voedselbank naar het maandelijkse beschikbare leefgeld van een gezin. Het gaat om het inkomen dat besteed kan worden aan voeding, kleding en andere primaire levensbehoeften. De Voedselbank kijkt naar het bedrag dat over blijft na betaling van de vaste lasten, zoals huur, water, licht en verzekeringen. Wanneer het besteedbaar leefgeld per gezin onder de volgende bedragen valt, komt het gezin in aanmerking voor een voedselpakket.

Bedragen per 1 jan 2018:

Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:
Minder dan 130,- voor een huishouden plus 85 voor een persoon

Daar zijn tal van redenen voor, b.v. een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend.
Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen.

Beslist niet. Alle voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel- en Warenautoriteit ons voorschrijft.