Samenstelling Bestuur​:

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2022 uit:

• Hans de Bats, voorzitter
• Alex van Kampen, penningmeester
• Ria Barendregt, klantenbelang
• Jaap-Frank Ponstein, vrijwilligers (vanaf 1 maart 2022)
• Jasper van der Zwaag, secretaris (vanaf 1 maart 2022)

Vertrouwenspersoon
Om ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie
en geweld en pesten op de werkvloer tegen te gaan heeft de Stichting
Voedselbank Haarlemmermeer de externe vertrouwenspersoon Dhr. C.Th.J.
van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp aangesteld. In 2022 heeft hij geen
zaken ter behandeling gehad.

(Bestuurs)overleggen
Het bestuur heeft iedere maand overlegd met als belangrijkste zaken:
klantenontwikkeling, voedselverwerving, vrijwilligers, financiën,
verhuizing van de centrale loods, continuïteit bedrijfsvoering en ICT.
Tenminste 2 keer per jaar heeft het bestuur overleg met alle coördinatoren
om hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen de Voedselbank.
Met de wethouder Sociale Zaken en werkgelegenheid is ook 2 keer per jaar
overleg.