Bestuur & Vrijwilligers

 Vrijwilligersorganisatie Voedselbank Haarlemmermeer bestaat uit:

 

Het bestuur:
Het bestuur van Voedselbank Haarlemmermeer wordt gevormd door een toegewijd en deskundig bestuur dat zich inzet voor het aanpakken van voedselonzekerheid in de Haarlemmermeer. Ons bestuur bestaat uit een divers team van personen met verschillende achtergronden en expertisegebieden.

Iedere maand is er een bestuur overleg met als belangrijkste zaken: klantenontwikkeling, voedselverwerving, vrijwilligers, financiën, continuïteit bedrijfsvoering en ICT. Tenminste 2 keer per jaar heeft het bestuur overleg met alle coördinatoren om hen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen de Voedselbank. Met de wethouder Sociale Zaken en werkgelegenheid is ook 2 keer per jaar overleg.

Voorzitter: Hans de Bats
voorzitter@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Secretaris: Jan Marten Visser (Sinds Januari 2024)
secretaris@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Penningmeester: Alex van Kampen
penningmeester@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Klantenbelangen: Ria Barendregt
klantenbelang@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Vrijwilligers: Miranda Gillis
vrijwilligers@voedselbankhaarlemmermeer.nl

 

Uitvoerende rollen:

Bedrijfsleider Voedseldepot: Hans Eijkemans
voedseldepot@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Coördinator Aanvraagteam: Anita Faber
aanvraag@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Coördinator Inzamelingsacties: Sylvia Pecoraro
inzamelen@voedselbankhaarlemmermeer.nl

 

Overige vrijwilligers:
Uitdeelpunt coördinatoren
Chauffeurs
Bijrijders
Inpakkers
Gastvrouwen & -heren bij de distributiepunten
Inzamelaars & collectanten
Website beheer

Onze Voedselbank wordt mogelijk gemaakt door een buitengewoon toegewijd team van meer dan 185 vrijwilligers. Van het inzamelen van voedseldonaties tot het coördineren van distributie en het bieden van administratieve ondersteuning, onze vrijwilligers spelen een onschatbare rol in elke stap van onze activiteiten. Wij zijn ontzettend dankbaar voor de tijd, de vaardigheden en de passie die onze vrijwilligers aan ons schenken!

Wil je deel uitmaken van ons team? Klik hier voor informatie over vrijwilligerswerk bij de Voedselbank en hoe je je kunt aanmelden.

 

Vertrouwenspersoon
Om ongewenst gedrag zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan heeft de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer de externe vertrouwenspersoon Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp aangesteld. In 2023 heeft hij geen zaken ter behandeling gehad.