Informatie voor hulpverleners

Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. Voedselpakketten kunnen worden aangevraagd door bewindvoerders en maatschappelijke organisaties, die bij de VB Haarlemmermeer zijn geregistreerd.