Hulpverlenende Instanties

Hulpverleners kunnen contact opnemen met de Voedselbank voor informatie. We gaan graag in gesprek om te kijken wat de Voedselbank kan betekenen. Daarnaast kunnen hulpverlenende instanties ook contact met ons opnemen.

Gemeente Haarlemmermeer
Loket WMO (lokatie: Raadhuis), afspraak maken met de budgetadviseur
Tel: 0900 1852 van 09.00 tot 13.00 uur

Stichting Meerwaarde (maatschappelijk werk)
Voordeur Team
Tel. 023 569 88 88

Vluchtelingenwerk
Mevr. Carmen Malmberg
Tel. 023 564 13 13
E-mail: carmen.malmberg.svh@meerwaarde.nl

10 voor Toekomst/ Leger des Heils/Grijs Genoegen/Begeleid Wonen
Mevr. Annet Nanne
Tel. 06 53 42 48 09
E-mail: a.nanne@legerdesheils.nl

Ouderenbonden ANBO – PCOB – KBO
Dhr. Floor Calandt
Tel. 023 562 55 06
E-mail: f.calandt@hccnet.nl