Missie & Visie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Stichting voedselbank in Noord-Holland. Naast onze voedselbank zijn er 176 andere voedselbanken en 10 regionale distributiecentra lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen. Evenals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers.

Voor meer informatie over de landelijke samenwerking verwijzen wij u naar voedselbankennederland.nl

Onze Missie

Onze missie is duidelijk: Voedselbank Haarlemmermeer zet zich in voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Dit doen wij door wekelijks gratis voedselpakketten te verstrekken aan gezinnen die na financiële screening voldoen aan onze criteria. Al het voedsel dat wij uitdelen wordt gedoneerd door derden, en we zijn transparant over onze werkwijze. U kunt op deze website alle informatie vinden die u nodig heeft, maar mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onze Kernwaarden

Bij Voedselbank Haarlemmermeer staan we voor transparantie, neutraliteit, en eerlijke verdeling. We werken uitsluitend met vrijwilligers en verstrekken voedsel dat door anderen is gedoneerd. Ons doel is om voedsel op een eerlijke en rechtvaardige manier te verdelen, zonder politieke of religieuze voorkeur.

Onze Doelstellingen

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en het tegengaan van verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Wij trachten deze doelen te bereiken door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien; het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

Wij nodigen u uit om onze website te verkennen en meer te leren over onze missie, doelen, en werkwijze. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van degenen die het het hardst nodig hebben.