Voedselpakket Aanvragen

PROCEDURE
Het aanvragen van een voedselpakket gaat door het invullen van het Meldingsformulier Sociale Dienstverlening op de website van de gemeente Haarlemmermeer.
De gemeente kijkt of u in aanmerking komt voor een pakket en meldt dat dan aan de voedselbank.
De gemeente kijkt ook of zij u op andere manieren kan helpen.
Let op: u heeft uw DigiD nodig om het formulier te kunnen invullen!

HULP BIJ AANVRAAG
Mocht dit niet lukken dan kunt u door middel van bellen of schrijven naar de gemeente hulp krijgen bij het invullen van dit online aanvraag formulier, hiervoor is het wel uw BSN nummer nodig.

Bellen: 0900 1852 of schrijven naar: Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 – 2130 AG Hoofddorp
o.v.v. Hulp bij invullen Meldingsformulier Sociale Dienstverlening en uw BSN nummer

REKENHULP 2022

Met deze rekenhulp kunt u eenvoudig bepalen of u voldoet aan de voedselbank norm.

Aan de uitslag van deze rekenhulp kunt u geen rechten ontlenen; het geeft slechts een indicatie.

Heeft u spaargeld?
Als u meer dan € 750 voor een 1-persoonshuishouden of € 1.500 voor een groter huishouden aan spaargeld heeft, dan kunt u (nog) geen pakket aanvragen.

TOELICHTING

Wat is er in 2022 veranderd?

De Voedselbanken hebben voor 2022 een vereenvoudigde berekening van de uitgaven vastgesteld.

Alle kosten voor kabel en internet, mobiele telefoon, zorgverzekering, eigen risico, zelfzorg middelen, overige verzekeringen, persoonlijke verzorging, was en schoonmaakmiddelen, en vervoer zijn nu in een bedrag samen gebracht.

Van die kosten hoeft geen bewijs meer te worden gegeven. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk, hiervan af te wijken, maar dan moeten er bewijsstukken getoond worden.

Dit bedrag is voor de eerste persoon 330,-euro, voor de partner 260,- euro en voor de overige personen in het huishouden 60,- euro per maand.

Gebruik bedragen:

Gebruik bedragen zoals u die ontvangt of betaalt.
Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben opeen kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.
●Wekelijkse bedragen x 4,3333
●4-wekelijkse bedragen x 1,0833
●Kwartaalbedragen / 3
●Jaarbedragen / 12

Schulden:
Aflossing van Schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen. Wanneer de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossingen via bankafschriften zijn te controleren kan de aflossing wel worden meegenomen).

Kinderopvang:
Kosten kinderopvang mits noodzakelijk en onder aftrek van een eventuele toeslag.

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes.
Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Wat is de norm?
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbanken uit van het leefgeld dat beschikbaar is voor voeding en kleding. Onder leefgeld wordt het bedrag verstaan dat van een inkomen overblijft na aftrek van bepaalde vaste lasten.

Met ingang van 23 september 2022 komt een huishouden in aanmerking voor een voedselpakket als het leefgeld per huishouden lager is dan:
190,- als basis bedrag plus 110,-voor ieder persoon in dat huishouden.
Voorbeeld: 2 ouders met 1 kind = 190,- + 110,- + 110,- + 110,- = 520,-

Is het onduidelijk wat u wel of niet als inkomsten of uitgaven mag meetellen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket,
Kijk dan hier

BEREKENING

Inkomsten per maand

Uitgaven per maand

.