Voedselpakket aanvragen

Het aanvragen van een voedselpakket gaat door het invullen van het Meldingsformulier Sociale Dienstverlening op de website van de gemeente Haarlemmermeer.
De gemeente kijkt of u in aanmerking komt voor een pakket en meldt dat dan aan de voedselbank.
De gemeente kijkt ook of zij u op andere manieren kan helpen.
Let op: u heeft uw DigiD nodig om het formulier te kunnen invullen!

Mocht dit niet lukken dan kunt u door middel van bellen of schrijven naar de gemeente hulp krijgen bij het invullen van dit online aanvraag formulier, hiervoor is het wel uw BSN nummer nodig.
Bellen: 0900 1852 of schrijven naar: Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250
2130 AG Hoofddorp o.v.v. Hulp bij invullen Meldingsformulier Sociale Dienstverlening en uw BSN nummer

Bereken hieronder of u eventueel in aanmerking komt voor een voedselpakket.

Voedselbanknorm en aanvraagprocedure uitgelegd.

Ga rechtstreeks naar het Meldingsformulier Sociale Dienstverlening gemeente Haarlemmermeer.

Ik zit boven de norm, maar heb wel hulp nodig.

Ik heb problemen met het aanvragen van een voedselpakket

REKENHULP

Met deze rekenhulp kunt u eenvoudig bepalen of u voldoet aan de voedselbank norm.
Kijkt u eerst voor een uitgebreide uitleg hieronder.
Aan de uitslag van deze rekenhulp kunt u geen rechten ontlenen; het geeft slechts een indicatie.

TOELICHTING

Gebruik netto bedragen zoals u die ontvangt of betaalt.
Alles omrekenen naar maandbedragen: neem weekbedragen x 4,33, deel kwartaalbedragen door 3.

Heeft u spaargeld?
Dan mag dat niet meer dan € 750 voor een 1-persoonshuishouden of € 1.500 voor een groter huishouden zijn voordat u een pakket kunt aanvragen.

Is het onduidelijk wat u wel of niet als inkomsten of uitgaven mag meetellen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket,
Kijk dan hier

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes.
Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere gevallen, tot ongewenste situaties leidt, kan de intaker van de Voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Inkomsten per maand

Uitgaven per maand

BEREKENING VOEDSELBANKNORM

Bij een negatief bedrag voldoet u mogelijk aan de Voedselbanknorm.

Ga naar het Meldingsformulier gemeente Haarlemmermeer.

Wat is de norm?

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het leefgeld dat beschikbaar is voor voeding en kleding. Onder leefgeld wordt het bedrag verstaan dat van een inkomen overblijft na aftrek van bepaalde vaste lasten.

Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket als het leefgeld per huishouden onder de volgende bedragen valt:

130,- als basis bedrag
85,-voor een volwassene plus
85,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder) plus
85,- per kind (ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar)
Voorbeeld: 2 ouders met 1 kind = 130,- + 85,- + 85,- + 85,- = 385,-

Hoe bereken ik of ik voldoe aan de norm?

Door uw inkomsten bij elkaar op te tellen en daar bepaalde vaste lasten van af te trekken. Zie hierboven

.