ANBI Instelling

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft de ANBI-status.
Op deze pagina vind je alle informatie die we in het kader van ANBI publiceren.​

Naam instelling:Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
RSIN / Fiscaal nummer:815356146
Contactgegevens:klik hier
Doelstelling:klik hier
Beleidsplan:klik hier
Bestuurssamenstelling:klik hier
Beloningsbeleid:hoofdlijn: alle bestuursleden werken gratis voor Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Zij ontvangen onkosten- en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Financiële verantwoording & verslag activiteiten:Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Bankrekening:NL63 RABO 0119 6816 92 ten name van Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Voordeel ANBI status voor donateurs
Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer informatie voor de aftrekbaarheid van giften bij bedrijven.

Je kunt onze ANBI status verifiëren bij de Belastingdienst
Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Haarlemmermeer intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Hoofddorp, krijg je het resultaat.