Klachten en vertrouwenspersoon

Klachten
 
De Voedselbank Haarlemmermeer doet haar uiterste best om haar taken als stichting zo goed mogelijk uit te voeren.
 

Mochten er klachten zijn dan kunnen deze gestuurd worden naar de bestuurssecretaris van de voedselbank.

Het e-mailadres is secretaris@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Vertrouwenspersoon
 

De Voedselbank Haarlemmermeer heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld.

Deze contactpersoon is dhr Kees van Lent

Email:  kees@stalopdekaag.nl
Mobiel: 06 51 98 11 65