Wat doen Wij

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zet zich in voor huishoudens in Haarlemmermeer, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Samenwerking verband

Naast voedselbank voor de gemeente Haarlemmermeer zijn wij ook de werklocatie voor de gemeente Aalsmeer en Uithoorn.
Wij maken ook voor de inwoners van deze gemeenten die recht hebben op een voedselpakket, de pakket gereed

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

De voedselbanken in Nederland hebben besloten nauwer te gaan samenwerken in een landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland. De Voedselbank Haarlemmermeer maakt daar ook deel van uit. Op diverse terreinen wordt samenwerking nagestreefd zoals bijvoorbeeld op het gebied van voedselverwerving en waarborging voedselveiligheid.

Ook de normen voor het verkrijgen van een voedselpakket worden binnen de landelijke vereniging bepaald. Bij de Voedselbanken Nederland zijn 170 lokale voedselbanken met 515 uitgiftepunten aangesloten. Totaal werken bij alle voedselbanken 12.000 onbetaalde vrijwilligers. In 2019 zijn aan 35.000 huishoudens met in totaal 151.000 personen voedselpakketten verstrekt. Over 2019 betreft het bijna 2 miljoen pakketten met een gemiddeld waarde van € 35,- per pakket.

Meer informatie kunt u vinden op voedselbankennederland.nl.

Missie & doelstellingen


Voedselbank Haarlemmermeer zet zich in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doen wij door het wekelijks verstrekken van gratis voedselpakketten aan gezinnen die na gedegen financiële screening voldoen aan onze criteria.

Wij krijgen al het voedsel gedoneerd door derden. Voedselbank Haarlemmermeer is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Voedselbanken.

Transparantie staat bij Voedselbank Haarlemmermeer hoog in het vaandel. Via deze website willen wij u als bezoeker dan ook open en eerlijk informeren. Wij nodigen u uit om rustig door deze website heen te surfen. Heeft u geen tijd om alle pagina’s door te lezen, lees dan onze beknoptere informatiefolder om een indruk te krijgen hoe Voedselbank Haarlemmermeer werkt en wat de norm is waar onze klanten aan moeten voldoen.
Mocht u na het surfen nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom dan niet contact met ons te leggen. Onze vrijwilligers staan klaar om u te helpen.

Kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk
 

Doelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel