Categorie: Voedselpakket

Bent u verhinderd het pakket te komen ophalen; dan mag iemand anders dat voor u doen. Dit wel even melden aan de uitdeel coördinator van het uitdeelpunt waar u het pakket haalt + de naam van degene, die het voor u ophaalt.