Categorie: Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is erg belangrijk voor de Voedselbank Haarlemmermeer en de Voedselbank Nederland in het algemeen.

Om te zorgen dat al het voedsel dat we uitdelen veilig is, zijn er strenge afspraken gemaakt over hoe we om moeten gaan met voedsel en hoe we het moeten bewaren. Gekoelde of ingevroren voedsel moet altijd op de juiste temperatuur bewaard worden.

Regelmatig wordt er gecontroleerd of we voldoen aan de normen die opgesteld zijn voor voedselveiligheid.

Ook in 2022 zijn we gecontroleerd en voldoen we aan alle normen.