Categorie: Voedselpakket

Wil je weten of je een voedselpakket kunt aanvragen? Ga naar de aanvraagpagina op deze website. De voedselbank werkt samen met de gemeente Haarlemmermeer voor de aanvragen. De gemeente bekijkt je inkomsten en uitgaven en kan zo nodig ondersteuning bieden.