Mag iemand anders mijn pakket komen ophalen?

Bent u verhinderd het pakket te komen ophalen; dan mag iemand anders dat voor u doen. Dit wel even melden aan de uitdeel coördinator van het uitdeelpunt waar u het pakket haalt + de naam van degene, die het voor u ophaalt.

Wat als ik niet in aanmerking kom?

Er zijn verschillende andere initiatieven of instanties waar u mogelijk hulp kunt krijgen. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente of op de website https://www.regelhulp.nl/.