HOOFDDORP – Door de vrijwilligers van de Voedselbank Haarlemmermeer worden iedere week tussen de 500 en 700 kratten voedsel opgehaald bij winkels en bedrijven. De kratten worden daarna gesorteerd, opgeslagen en verdeeld over de voedselbanken in Aalsmeer, Uithoorn en 6 uitdeelpunten in Haarlemmermeer.

Dat is een geweldige operatie en vereist veel tilwerk van de chauffeurs en loodsmedewerkers. Er werd dan ook enthousiast gereageerd toen Wim Verlinden zijn, door garage Geluk gecheckte vrachtauto met laadklep, vanwege de beëindiging van zijn bedrijf De Zaag, helemaal gratis aanbood.

Die extra vrachtauto kan de voedselbank goed gebruiken, want zij heeft het aantal klanten in vergelijking met vorig jaar met 30% zien groeien. Ten opzichte van 2015, het jaar waarin de eerste vrachtauto in gebruik werd genomen, is het klantenbestand zelfs verdubbeld.

De officiële overhandiging vindt plaats bij de voedselbankloods op zaterdagmorgen 3 november rond 11:30  tijdens een werkbezoek van de Haarlemmermeerse fractie en de landelijk voorzitter van de PvdA Nelleke Vederaar.

Voedselbank Haarlemmermeer is een organisatie die met 115 vrijwilligers wekelijks gratis voedselpakketten verstrekt aan 525 mensen in Haarlemmermeer die die hulp hard nodig hebben.