HOOFDDORP – Per 1 januari 2018 veranderen de toelatingsnormen van de voedselbanken fors. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds worden de toelatingsnormen op een andere manier berekend, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers uit de Nibud minimum voorbeeld begrotingen. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. 
Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

Verhoging normbedrag
De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130 per maand. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85 per maand.

Het basisbedrag per huishouden : € 130
Het basisbedrag per persoon: € 85

Gebruik Nibud cijfers
De voedselbanken hebben de Nibud voorbeeldbegrotingen gebruikt bij het bepalen van de toelatingsnormen van het de voedselbanken. Ze willen hiermee duidelijk zichtbaar maken hoe zij tot toelatingscriteria komen. De voedselbanken hebben een eigen berekening gemaakt op basis van de uitgavencijfers die het Nibud gebruikt in deze Nibud voorbeeldbegrotingen.
Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen.

Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishouden (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden).
De voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.

[fusion_table]

Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1-1-2018 Per 1-1-2017
1-persoon € 215 (130+85) € 200
2 volwassenen € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 1 kind € 300 (130+2*85) € 280
1 volwassene en 2 kinderen € 385 (130+3*85) € 360
2 volwassenen en 2 kinderen € 470 (130+ 4*85) € 440
1 volwassene en 3 kinderen € 470 (130 + 4*85) € 440
etc.

[/fusion_table]

Voedselbank roept Haarlemmermeerse bedrijven op in 2018 meer voedsel te doneren.
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

Voedselbank Haarlemmermeer verstrekte in december 2017 aan 160 huishoudens met 500 mensen (waarvan de helft kinderen) wekelijks een voedsel pakket. De pakketten worden verspreid via 6 uitdeelpunten in de Haarlemmermeer.

75% van het uitgedeelde voedsel wordt bij Haarlemmermeerse winkels, boeren, bedrijven en particulieren door de 120 vrijwilligers opgehaald. De overige 25% van het voedsel ontvangt de voedselbank via het systeem van de 165 voedselbanken in Nederland.

Om haar klanten van goed gevulde voedselpakketten te kunnen blijven voorzien, roept de voedselbank Haarlemmermeerse winkels en bedrijven op om hun voedseloverschotten te doneren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, goed voedsel niet wordt verspild en het milieu minder wordt belast.
Neem voor voedseldonaties contact op via: voedseldepot@voedselbankhaarlemmermeer.nl of tel: 023 55 71 987

In Haarlemmermeer werkt de voedselbank nauw samen met de gemeentelijke afdeling sociale dienstverlening die de controle op de aanvragen voor een voedselpakket uitvoert. Er kan dan tegelijkertijd naar een oplossing van het financiële probleem gezocht worden. Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn en noodhulp blijven.