HOOFDDORP – Vijf jaar Voedselbank Haarlemmermeer (VBHM), een reden voor een feestje? Beslist niet, vindt het bestuur. Maar wel een moment om bij stil te staan.
Dat er wekelijks een voedselpakket kan worden uitgereikt aan (per voorjaar 2011) circa 85 huishoudens die in onze gemeente onder het landelijk gestelde minimum leven. Dat er wekelijks een groot aantal vrijwilligers bereid is om de hand- en spandiensten te verrichten die nodig zijn om de pakketten bij de voedselbankklanten te krijgen. En – niet op de laatste plaats – dat het winkelend publiek, begunstigers en donateurs, bedrijven en andere organisaties voortdurend bijdragen in natura of financiële bijdragen leveren waarmee de VBHM voldoende levensmiddelen ter beschikking krijgt. Daarbij wil de stichting even stilstaan.
Om vervolgens aandacht te vragen voor de toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens een bijeenkomst in het Historisch Museum Haarlemmermeer op vrijdag 29 april wordt met het thema Voedselbank Haarlemmermeer NU en met een lezing “Ontwikkelingen, noodzaak en de bereikbaarheid van de schuldhulp regelingen” stilgestaan bij het feit dat een aanzienlijk percentage van de Voedselbankhuishoudens in het kader van de sanering van hun schulden voor lange tijd leven in een strak financieel regime, waarbij een wekelijks af te halen voedselpakket hard nodig is.

Dit onderwerp en de vaak schrijnende situatie waarin de VBHm gezinnen soms aantreft, staat ook voortdurend op de agenda bij de reguliere overleggen met de gemeente en de raadsleden.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal voorzitter Hans de Bats samen met wethouder Steffe Bak tijdens een koffie-uurtje (waarbij de wethouder het gebak meebrengt) de vrijwilligers bedanken voor hun trouwe belangeloze inzet.

De Hieperdepiepdoos
Tijdens de jubileumbijeenkomst presenteert de Lionsclub XXY de Hieperdepiepdoos. Deze, nog jonge, Lionsclub heeft zich het lot van de voedselbankgezinnen en in het bijzonder van de basisschoolkinderen erin aangetrokken.

Geen partijtje kunnen geven omdat het te duur is leidt ertoe dat een kind vaak ook niet meer wordt uitgenodigd. En ‘uitdelen’ in de klas op je verjaardag is vaak een zo grote aanslag op het weekbudget van het gezin, waardoor dit gewoonweg niet kan. Hiervoor is nu de Hieperdepiepdoos ontwikkeld, waarin allerlei feestelijke artikelen zitten voor het verjaardagspartijtje en de viering op school. De leden van de Lions XXY hebben dit project geadopteerd: ze zorgen niet alleen voor de inhoud van de doos, maar ook voor de logistieke kanten van deze actie.

Voedselpakket in de lustrumweek
Op de dag van het lustrum zullen de klanten van de voedselbank wat extra’s in hun pakket aantreffen. Waarmee de lustrumherdenking voor hen een feestelijk tintje krijgt.
Hiervoor kreeg de VBHM, evenals voor alle andere activiteiten, de enthousiaste medewerking van begunstigers en sponsors.