Supermarkt acties door voedselbanken in Noord Holland

Op zaterdag 25 mei a.s. voeren 8 voedselbanken in Noord Holland zogeheten supermarkt acties uit.

Het gaat om de voedselbanken Stichting Broodnodig Texel, Voedselhulp Kop van Noord, Voedselbank West Friesland, Stichting Purmerendse Voedselbank, Stichting Voedselbank IJmond-Noord, Voedselbank Velsen, Voedselbank Haarlem en omstreken en Voedselbank Haarlemmermeer.

De vrijwilligers van de voedselbanken delen dan flyers uit voor de ingang van de supermarkten. Hierin wordt een oproep gedaan een of meerdere extra boodschappen te doen voor de klanten van de Voedselbank. Het gaat vooral om langer houdbare spullen. Na afrekening aan de kassa kunnen mensen het voedsel dan inleveren bij een standje van de plaatselijke voedselbank die het eten in kratjes verzamelt.

Het voedsel is bestemd voor mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven. Wekelijks wordt voedsel uitgedeeld op verschillende uitdeelpunten, dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Cliënten kunnen maximaal 3 jaar voedsel ophalen, iedere 3 maanden of half jaar wordt hun situatie bekeken.

De Voedselbanken krijgen van een aantal grote sponsoren vers voedsel zoals groente, vlees, kip en brood (van Albert Heijn en Hessing). De andere, langer houdbare producten worden gebracht of gehaald bij diverse winkeliers, bedrijven of komen van particuliere initiatieven als scholen, organisaties en individuele gevers. De supermarkt acties die gemiddeld 1 à 2 keer per maand plaatsvinden in steeds verschillende supermarkten zijn heel belangrijk om voldoende voedsel te krijgen om uit te delen.

In Nederland gaat het om ongeveer 650.000 gezinnen op of onder de armoedegrens. Een laag inkomen komt het meest voor bij èèn-ouder gezinnen met vooral minderjarige kinderen en de laatste tijd steeds meer bij ZZP-ers.

De Voedselbanken hopen met hun werk 3 doelstellingen te bereiken:

  • het direct helpen van mensen die te weinig inkomen hebben om voldoende gezond voedsel te kopen
  • het tegengaan van verspilling, zoals het doordraaien en vernietigen van voedsel
  • het afgeven van signalen aan de politiek aangaande de doelgroep

En specifiek voor de Haarlemermeerse situatie is het volgende:
Landelijk gezien stijgt het klantenbestand met iets van 20%.
Bij ons redelijk stabiel, omdat wij samenwerken met WMO. Hierdoor klanten minder lang afhankelijk van voedselbank omdat gekeken wordt van welke regelingen nog geen gebruik is gemaakt door klant.
We zien een stijging onder de ZZP-ers.

We maken ons grote zorgen om de ouderen. We roepen iedereen op die weet dat een oudere eten tekort heeft contact met ons op te nemen.
info@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Deze dag heeft VoedselbankTV.nl het initiatief genomen om met een rondrit door de provincie Noord-Holland een reportage te gaan maken bij 9 voedselbanken die aan deze actie meedoen, waarvan alleen Den Helder geen winkelinzameling heeft maar waar zij wel een interview gaan afnemen. Door middel van deze reportage hoopt VoedselbankTV een inzicht te geven in het verhaal wat er achter een winkelinzameling en voedselbank zit.

U kunt deze dag volgen vanaf 08.15 op het volgende internet adres: http://www.voedselbanktv.nl/noord-holland  zij zullen u op de hoogte houden door middel van tekst en foto’s, wilt u ook op de hoogte blijven meld u zich dan aan bij het twitteraccount: http://www.twitter.com/voedselbanktv daar worden tweets verstuurd als er een interview heeft plaats gevonden.