vu-amsterdamAMSTERDAM – Ondanks de voedselhulp van de Voedselbank, heeft een op de drie voedselbank klanten niet altijd voldoende te eten. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam bij ruim 250 voedselbank klanten van elf verschillende voedselbanken verspreid over heel Nederland.

Voedselpakketten niet altijd genoeg en niet gezond
Het is bekend dat mensen met een lage sociaal economische status vaker ongezonder eten dan mensen met
een hoge sociaal economische status en hierdoor een groter risico hebben op bijvoorbeeld overgewicht,
diabetes en hart- en vaatziekten. Voedselbank klanten vormen een bijzondere groep mensen met een lage
sociaal economische status. Zij zijn wat hun voedingsinname betreft voor een groot deel afhankelijk van wat
ze wekelijks in hun voedselpakket krijgen.
De inhoud van de voedselpakketten is volledig afhankelijk van donaties van levensmiddelenbedrijven,
supermarktketens en particulieren. De inhoud van de voedselpakketten is veelal voldoende om de
gebruikelijke voeding aan te vullen voor 2 a 3 dagen. Kennelijk is de inhoud van de voedselpakketten niet
altijd genoeg en niet altijd gezond want ruim 70% van de voedselbank klanten is voedsel onzeker.
Dit betekent dat zij niet altijd de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond en gevarieerd te eten. Onderzoeker Judith Neter van de afdeling Gezondheidswetenschappen: Het is schrikbarend dat er in een welvarend land als Nederland zoveel voedselbank klanten zijn die niet de mogelijkheid hebben om voldoende of gezond te eten.

Lager opgeleiden en vrouwen hebben vaker niet voldoende te eten
Lager opgeleiden en vrouwen hebben vaker niet voldoende te eten dan hoger opgeleiden en mannen.
Voor voedselbank klanten met kinderen is het vaker niet mogelijk om gezond en gevarieerd te eten dan voor
voedselbank klanten zonder kinderen. Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland: Het onderzoek
bevestigt het beeld dat we dagelijks bij de voedselbanken zien. We kunnen alleen maar onze oproep
herhalen dat voedselbanken veel meer en gezonder voedsel nodig hebben. En er wordt nog zo veel goed
eten weggegooid!

http://nos.nl/artikel/649876-eten-voedselbank-vaak-onvoldoende.html

Voor vragen kunt u contact opnemen met Judith Neter van het VU Amsterdam
(tel: 06-158 289 71) of judith.neter@vu.nl