Het is traditie: net voor Koningsdag worden vrijwilligers met grote verdiensten voor de samenleving in het zonnetje gezet. Zij krijgen uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding. In Haarlemmermeer viel deze eer op 25 april 2024 bij de Voedselbank Haarlemmermeer te beurt aan 3 inwoners. Met de woorden: ‘Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd…’ reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de volgende inwoners van de Voedselbank Haarlemmermeer een Koninklijke onderscheiding uit.

Johannes Maria de Bats

De heer Hans de Bats begon in 2008 als penningmeester bij Voedselbank Haarlemmermeer om een jaar later het voorzitterschap op zich te nemen. Hij is erg gemotiveerd om Voedselbank Haarlemmermeer te laten groeien en bloeien. Door de inzet van Hans zijn verschillende personen op cruciale posities terecht gekomen die Voedselbank Haarlemmermeer goed hebben kunnen laten functioneren. Hans heeft zich hier vanaf het begin volledig voor ingezet.

Daarnaast heeft Hans de vele afgelopen jaren verschillende donateurs weten te bereiken en weten te overtuigen zich in te zetten voor de Voedselbank. Deze inzet was soms in de vorm van zeer welkome financiële middelen, voedseldonaties of persoonlijke inzet van mensen. De interne drijfveer van Hans de Bats om samen met de andere vrijwilligers de armoede met voedselpakketten te lenigen is ook door de gemeente Haarlemmermeer zeer gewaardeerd. Dit heeft onder andere geleidt tot een intensieve samenwerking op het gebied van armoedebestrijding vanaf 2012.

Op het gebied van de huisvesting van Voedselbank Haarlemmermeer heeft Hans er samen met de bedrijfsleider Hans Eijkemans voor gezorgd om een goed nieuw en betaalbaar onderkomen te zoeken en door het inzetten van zijn contacten is dat gelukt. Hans de Bats is het aanspreekpunt van de Voedselbank naar buiten, onder andere voor Voedselbanken Nederland, Regionale bijeenkomsten, district, gemeente en alle andere instanties.

Voor zijn inzet wordt Hans de Bats benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Margaretha Smit-Snijder

Mevrouw Margreet Smit Is sinds vele jaren actief bij de Voedselbank als coördinator bij het uitdeelpunt Zwanenburg/Halfweg, maar ook van Spaarndam. Zij geeft leiding aan een aantal vrijwilligers van de Voedselbank Haarlemmermeer om de pakketten te verstrekken.
Al bijna 100 jaar wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober de Samen op Weg Bazaar georganiseerd door de PKN-gemeente Halfweg-Zwanenburg.

Margreet Smit is al 28 jaar de spil in de organisatie van de Bazaar. Dat betekent dat zij alles regelt: van de ontvangst en sortering van de goederen die binnenkomen tot beoordelen of het bruikbaar is. Ook doet zij de voorbereiding vooraf en de afhandeling na de Bazaar.
Voor het Vakantiebureau was zij actief betrokken bij de uitvoering van vakantieweken. Samen met een team begeleidde zij de ouderengroepen waar ze verantwoordelijk was voor oudere mensen met een zorgvraag/handicap. Ook vervulde zij tijdens de vakantieweken de rol van coördinator van de teams.

Margreet Smit is vrijwilliger bij de Zonnebloem waar zij gasten bezoekt en uitstapjes begeleidt, naast haar taak als bestuurslid bezoekwerk. Als bestuurslid houdt zij de gastenlijst bij, behandelt zij de aanvragen van nieuwe gasten en vrijwilligers en doet de intakegesprekken, waarna ze de gasten aan vrijwilligers koppelt.
Of dat nog niet genoeg is, organiseert mevrouw Smit ook lange afstandswandelingen, was zij jeugdouderling bij de kerk, was zij actief bij het Rode Kruis voor de jeugd EHBO en maakte zij deel uit van het management voor kinderkoor de Houtrakkertjes.

Voor haar inzet wordt Margreet Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Johannes Carolus Theodorus Eijkemans 

Na het beëindigen van zijn werkzame leven werd de heer Hans Eijkemans door de voorzitter van Voedselbank Haarlemmermeer gevraagd te helpen om de voedselbank die in die tijd 80 gezinnen van voedsel hielp, bij te staan. Hij heeft vanaf 2010 geholpen om er een goedlopend bedrijf van te maken waar op dit moment meer dan 400 gezinnen in Haarlemmermeer gebruik van maken. Er werken 175 vrijwilligers.

In de afgelopen 13 jaar is Voedselbank Haarlemmermeer door de inspanningen van Hans Eijkermans een echt bedrijf geworden met verschillende afdelingen en 40 vrijwilligers die regelmatig inzamelingen in supermarkten organiseren. Er zijn nu acht uitdeelpunten met coördinatoren met een wisselend aantal vrijwilligers. Hans zorgt voor de inzameling van voedsel en heeft zo een groot aantal bedrijven aan de voedselbank weten te binden.

In 2018 dreigde Voedselbank Haarlemmermeer de voordelige huisvesting in Hoofddorp te moeten verlaten. Toen heeft heeft Hans zich samen voorzitter Hans de Bats en het bestuur de mogelijkheden onderzocht en is het gelukt om een nieuw onderkomen te krijgen, waarbij Hans zijn schouders zette onder het ontwerp en het bewaken van de financiën.

Voor zijn inzet wordt Hans Eijkermans benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.