JAARVERSLAG 2013

VOORWOORD

In 2013 zijn wij gestart met de ondersteuning van 97 en geëindigd met 94 huishoudens bestaande uit 251 mensen waarvan 110 kinderen onder de 18 jaar.

Omdat alle intakes en herintakes via het WMO-loket lopen, krijgen de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie en de gemeente een goed overzicht van de armoede in Haarlemmermeer. Door deze samenwerking is, ondanks de landelijke groei bij de overige voedselbanken van rond 30%, het aantal gezinnen bij onze voedselbank vrij constant gebleven. Om de doorlooptijd van onze klanten te bekorten en om aan te geven waardoor onze klanten in de armoede zijn geraakt, hebben we een lijst met 5 Broodnodige Verbeterpunten opgesteld en hiervoor bij de wethouder sociale zaken en alle lokale politieke partijen om aandacht gevraagd.

In juni is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank, samen met 143 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra, lid van is geworden. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen. Naast voedselwerving is ook voedselveiligheid als landelijk beleidsspeerpunt gekozen omdat de Voedsel en Waren Autoriteit hogere eisen aan de voedselbanken heeft opgelegd. Onze voedselbank heeft daarom de koelketen onderzocht wat resulteerde in het werven van fondsen voor een gekoelde bestelbus en vervanging van de dure koelcontainer. In de loop van 2014 hopen we beiden te kunnen vervangen en een eerste voedselveiligheidstest te kunnen ondergaan.

Net zoals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijfskritische functies te voorkomen, zijn deze in 2013, met hulp van de Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer, zoveel als mogelijk dubbel bezet.
Wij zijn gelukkig met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich bezig houden met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, voedsel uitdelen en begeleiden van klanten. Binnen het 5 koppig bestuur heeft Dirk Berentsen de taak van secretaris van Maria Plug overgenomen.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers waar wij mee samenwerken om voedselverspilling te voorkomen. Daarnaast zijn er in 2013 27 winkelinzamelingen georganiseerd waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor ons te kopen. Ook kerken, scholen, service clubs en bedrijven hebben ons in 2013 met inzamelingen ondersteund. In 2013 is besloten om in de buurthuizen van de Stichting Maatvast permanente inzamelpunten in te
richten. Door al deze inspanningen hebben we de inhoud van de voedselpakketten in 2013 op peil kunnen houden.
Om te onderzoeken of de inhoud van onze voedselpakketten voldoet aan de eisen van een gezond pakket en aansluit bij de behoefte van de klant hebben wij meegedaan met een onderzoek van de VU-Amsterdam waarvan de resultaten in 2014 bekend zullen worden gemaakt.

Vanuit Aalsmeer en Uithoorn kregen wij het verzoek om te helpen bij de opbouw van voedselbanken in deze plaatsen. Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel werft.

Begin 2014 zal er een onderzoek worden gestart naar zorgmijding, bekendheid met onze voedselbank bij risicogroepen en effectiviteit van de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer.

We verwachten in 2014 door de aanhoudende economische crisis een stabiele toestroom, ook van “nieuwe armoede” klanten, de ZZP-ers. Wij zien het jaar echter met optimisme tegemoet met zoveel enthousiaste vrijwilligers en samenwerkingspartners.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.
Voor de samenwerking in 2013 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

HISTORIE

HISTORIE LANDELIJK
De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven anderzijds. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal voedselbanken in Nederland.
In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank zich bij heeft aangesloten.

HISTORIE REGIONAAL

In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 15 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De Voedselbanken van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HISTORIE HAARLEMMERMEER

Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden.
Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:
Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK kerk te Hoofddorp
Mw. D.M. Bloemendaal, Voorzitter ANBO Haarlemmermeer
Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw Vennep
Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

VAN AANBOD NAAR VRAAG
De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden. De norm voor drie dagen voedsel die de VBHm had gesteld kon niet langer waargemaakt worden.

Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VBHm nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en moeten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.
Een lening van € 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd. In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AMgroep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp. In maart 2006 kreeg de VBHm de gevraagde startsubsidie van € 11.000. Hiermee was de basis gelegd om verder te gaan.

HEDEN


VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van zes weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:
Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen
De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen en bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel. Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.

VOEDSELDEPOT
Alle houdbare producten staan opgeslagen in het voedseldepot op het terrein van de
AM-groep. Daar staan enkele grote koelkasten en diepvriezers voor o.a. opslag en er is een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden tafels voor het inpakken van de pakketten.

De Voedselbank Haarlemmermeer beschikt over een koelunit, een geschenk van KLM Cargo, en begin 2013 is een Reefer (gekoelde zeecontainer) bij het voedseldepot geplaatst dit om het toegenomen aantal klanten te kunnen blijven voorzien van gekoelde producten, de Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich hiermee geconformeerd aan de huidige wet en regelgeving met betrekking opslag versproduct.
Met een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast, is het mogelijk om onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket, buiten de openingstijden is altijd contact mogelijk via het 06 nummer 06-83098398, dit nummer is dagelijks (ook in het weekeinde bereikbaar) voor vragen en verzoeken om producten op te halen.
Voor het dagelijks gebruik heeft Rotaryclub Haarlemmermeer en het bedrijfswagenbedrijf MAN- Amsterdam een bestelbus ter beschikking gesteld.
Buiten de producten die dagelijks op aanvraag opgehaald worden, zijn woensdag en donderdag onze vaste haalroutes, op donderdag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten vervoerd naar de distributiepunten, waar de uitdeling plaatsvindt.
Er is in 2013 een begin gemaakt om onze voedselbank te laten voldoen aan de steeds strengere regels van de Voedsel en Waren autoriteit. Door een intern onderzoek naar onze mogelijkheden en onmogelijkheden van geconditioneerd transport, koel en vriesopslag.

VAN DE BEDRIJFSLEIDER
Even als vorige jaren, hebben we ons met een leuke groep van 65 enthousiaste vrijwilligers, ons ingezet voor VBHm. Ook in 2013 zijn er geen grote problemen geweest, buiten de ziekte van een collega die gelukkig weer helemaal hersteld is.
Collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.
Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit.
Medio 2013 zijn wij een samenwerking aangegaan met 2 nieuwe voedselbanken, Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking behelst ondersteuning van logistieke diensten en uitwisseling van kennis en producten. Ook wordt nog steeds samengewerkt met onze collega Voedselbanken in omringende gemeenten; om verspilling van voedsel tegen te gaan.
Ik ben blij dat ondanks de aanhoudende crisis, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, groentekweker Wim Bijma, kwekerij Osdorp, bakkerij Bartels, bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Deli XL, Schiphol Retail en Sanoma Uitgeverij, excuus voor degene die ik ben vergeten want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VBHm een warm hart toe.
LTO Haarlemmermeer heeft zich, heeft zich het afgelopen jaar van zijn beste kant laten zien en heeft elke hulpvraag van onze kant beantwoord met een donatie van aardappelen en/of uien.

In 2013 hebben we veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer. Hierbij is gebruik gemaakt van het online formulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten. Dit jaar is ook gebruik gemaakt van vestigingen van Health City in Badhoevedorp en Hoofddorp, waar buiten donatie van een pakket ook voedsel ingezameld werd.

Medio november zijn is er met Stichting Maatvast afspraken gemaakt om, in navolging van De Meerkoet Lisserbroek, permanente inzamelpunten te openen in al hun buurthuizen in de 23 kernen; dit plan zal begin 2014 verder over de Haarlemmermeer uitgerold worden.

Met name schoolinzamelingen zijn niet alleen maar voor een school heel leerzaam maar ook voor de vrijwilligers in de loods vaak een hoogtepunt, start is vaak met een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.
Voor leerlingen die ons benaderen omdat ze een Maatschappelijke Stage moeten doen, is een programma opgesteld van 3 dagen:
1 dag met de auto naar regionaal distributiecentrum Voedselbanken Noord Holland te Amsterdam gecombineerd met eventuele andere leveranciers.
1 dag helpen op het centrale depot van Voedselbank Haarlemmermeer aan de Hoofdweg 583 te Hoofddorp.
1 dag helpen bij een winkelinzameling in een daarvoor benaderde supermarkt in de Haarlemmermeer.

Gezien ons strikte privacy beleid is het niet mogelijk het laatste en belangrijkste moment het uitdelen van de pakketten op een uitdeelpunt te bezoeken.
Ik hoop het komende jaar met respect en op dezelfde succesvolle manier met elkaar samen te kunnen blijven samenwerken, om klanten een goed voedselpakket uit te reiken.
Hans Eijkemans, bedrijfsleider

DISTRIBUTIEPUNTEN

Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:
Hoofddorp, Kruiskerk, Nieuweweg 2
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg, Protestantse Gem. Halfweg-Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffie drinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.
Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.
Iedere vrijdag hebben onze uitdeelpunten het weer goed voor elkaar!

FONDSEN- EN VOEDSELWERVING IN 2013
Na de drukte van december 2012 overleefd te hebben, rees ook bij mij de vraag wat zal 2013 voor ons in petto hebben? Iedere januari barst de loods uit zijn voegen van de hoeveelheid ingezameld voedsel. De ervaring leert dat eind februari we al weer door de hoeveelheid heen zijn en is het dus zaak al vanaf januari druk bezig te zijn met de vraag waar het benodigde voedsel voor het komende jaar vandaan te halen?
Ook in 2013 bleek dat we ons weer onnodig zorgen hadden gemaakt. De inwoners, bedrijven, organisaties en scholen uit Haarlemmermeer bleken wederom goed over de brug te komen.
De laatste jaren zien wij een steeds grotere groep scholen die ons graag een handje helpen. Wij bieden scholen altijd een presentatie in de klassen aan. Ook in 2013 is daar weer veel gebruik van gemaakt. Onderstaande scholen hebben voedsel voor ons ingezameld:

Basisschool de Reiger (groep 1 t/m 8) Basisschool de Regenboog (groep 1 t/m 8) Basisschool Vesterhavet (groep 1 t/m8)
Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (4 Mavo-2 klassen)

Presentatie groep 1 en 2 Basisschool de Reiger
CBS Tabitha (groep 1t/m7)
Rebohoth School Nieuw-Vennep ( groep 1t/m 8) Haarlemmermeer Lyceum (Mavo2) Kaj Munk Lyceum (14 brugklassen)
Herbert Vissers College (Havo 4 en 5) Nova College (opleiding logistiek)

In oktober werden we verrast door een tuinder uit de omgeving. Hij stond een deel van zijn Paksoi oogst af. De hele regio Noord-Holland heeft hier een deel van gekregen. Naast de Paksoi hebben we ook uien en aardappels van boeren uit de Haarlemmermeer gedoneerd gekregen.

Net als ieder jaar hadden wij ook in 2013 geld nodig om alles draaiende te houden. In september werd duidelijk dat onze bestel auto dringend aan vervanging toe was. Om de door ons gewenste
koelauto te kopen, moesten we op zoek naar ongeveer 30.000 euro. Het geld voor de aan te schaffen koelauto hebben we o.a. gedoneerd gekregen door het Coöperatiefonds Rabobank Regio Schiphol en het Oranje Fonds

Iedere jaar is het weer de vraag of wij de door ons aangevraagde subsidie van de gemeente Haarlemmermeer krijgen. Gelukkig werd deze ook in 2013 toegekend; zonder deze jaarlijkse subsidie kunnen wij onze loods niet huren.
Graag wil ik nog een bedrag van 2.200 euro noemen. Dit geld is tijdens de Koningsspelen door

De Rehoboth School uit Nieuw-Vennep bij elkaar gelopen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van een lespakket voor scholen.

Zoals ieder jaar zijn er bedragen binnen gekomen waar wij niet van te voren op gerekend hadden. Zo kregen wij o.a. 5.000 euro van de Meerwinkel. Dit bedrag hadden zij verdiend met het opknappen en verkopen van fietsen. Wij mochten dit geldbedrag gebruiken om o.a. bedrijfskleding te kopen voor onze vrijwilligers.
Overige bedrijfsdonaties zijn:1.800 euro kregen wij van Rotary Club Haarlemmermeer, 500 uit het Meerlanden Fonds en 1.500 euro van Winst.

December was in 2013 net als voorgaande jaren een geweldige maand.
Ook in 2013 konden wij alle kinderen een mooi sinterklaas- en kerstfeest geven door donaties van
o.a. Pannenkoeken Paviljoen Cruquius, Intel en café de Groene Lantaarn. BSO de Kinderdijk uit Zwanenburg heeft naast veel voedsel ook allemaal leuke zelfgemaakt kerstdecoraties gedoneerd.

Graag wil ik nog een aantal kinderen en tieners in het zonnetje zetten:
Anneroos Dijkstra en Laura Petersen van het Herbert Vissers College hebben het voor elkaar gekregen om 500 euro te krijgen van het Meerlanden Fonds. Dit bedrag is gebruikt voor de aanschaf van koelboxen
Britt van Dijk heeft op haar school voedsel ingezameld
Noor, Summer en Rebecca hebben geld ingezameld en daar houdbare melk van gekocht
2 kleine kinderen hebben ruim 100 euro opgehaald met het verkopen van boekenhoeken en pindakettingen

Graag willen wij iedereen, hier wel of niet genoemd, hartelijk danken voor het mogelijk maken om vele gezinnen te voeden.

Jacqueline Sweers, PR, Communicatie en Fondsenwerving

KLANTEN
De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich ten doel gesteld:
De bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de Haarlemmermeer; en
Voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.
De doelstelling van de voedselbank is om mensen op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom wordt een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van 3 maanden. Indien nodig kan dit herhaald worden; eventueel na een her screening. Dit kan voor een maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode voor schuldsanering.
Beoordeling van het recht op een voedselpakket gebeurt door het besteedbaar inkomen na aftrek van vaste lasten te toetsen aan de landelijk vastgestelde normen. De eerst aangewezen instantie voor de intake is het Wmo-loket van de gemeente.
De in 2012 gestarte samenwerking het Wmo-loket waarbij is afgesproken alle intakes en her intakes door het Wmo- loket te laten uitvoeren om enerzijds de klanten de maximale mogelijkheden voor verkrijgen van financiële steun en inzichten te laten verkrijgen, anderzijds krijgt de gemeente een goed overzicht in de armoede in onze gemeente is gecontinueerd.
Het aantal klanten dat van onze voedselbak in 2013 gebruik heeft gemaakt is niet toegenomen. De reden hiervan is dat alle mogelijkheden van financiële ondersteuning worden onderzocht waardoor zij met het nieuwe inkomen boven de vastgestelde landelijke normen kwamen. Zowel de stichting voedselbank Haarlemmermeer als het Wmo-loket bewaken de privacy van alle klanten zeer zorgvuldig.
Om te onderzoeken of deze manier van samenwerking werkelijk de oorzaak is van het stabiliseren van het aantal klanten wordt begin 2014 een onderzoek gedaan naar mogelijke zorg vermijden, schaamte, onbekendheid van de regeling en dergelijke.
Zowel de gemeente als de Voedselbank Haarlemmermeer is benieuwd naar de uitslag van deze onderzoeken.

VOEDSELBANKNORM
De landelijke norm voor een voedselpakket is met ingang van 2012 aangepast zodat vooral grote gezinnen iets eerder in aanmerking komen voor een voedselpakket. In 2013 heeft er geen indexatie plaatsgevonden. Een voedselpakket wordt toegewezen indien het besteedbaar inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden, minder is dan:
voor een 1-persoons huishouden 180 euro per maand
voor iedere volwassene extra 60 euro per maand
voor ieder kind van 0 – 18 jaar 50 euro per maand

VRIJWILLIGERS

Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen. Bij Fondsen- en Voedselverwerving leest u hier meer over.
Het aantal vrijwilligers is in 2013 vrijwel constant gebleven; 65 enthousiaste mensen zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm. Als we de vrijwilligers die via de verschillende diaconieën op de uitdeelpunten meetellen, komen we zelfs boven de 90. De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van de vacatures.
Om de twee maanden is er een bestuursvergadering, een keer per zes maanden is er een overleg van het bestuur met alle coördinatoren en assistenten, en een keer per maand is er overleg tussen de coördinatoren en de medewerkers uit de loods. Zo blijft iedereen goed geïnformeerd en is er ook formeel voldoende ruimte voor afstemming.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacy bescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten.

Dirk Berentsen, secretaris

SAMENWERKINGEN

MET STICHTING VOEDSELBANKEN REGIO NOORD-HOLLAND
Ieder kwartaal zijn er gezamenlijke overleggen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

MET DE GEMEENTE

In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Alle intakes en her intakes lopen sindsdien via het Wmo- loket. Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.
VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienst verlening.

INSTANTIES IN DE HAARLEMMERMEER
Wij nemen deel aan het Overleg Verzorging Meerlanden (OVM), een overleg dat een keer per kwartaal tussen organisaties die zich bezighouden met vrijwilligers in de Haarlemmermeer wordt gehouden. Tevens zijn wij lid van de Wmo klankbordgroep.


HOE KWAMEN WIJ IN 2013 AAN:

GELD
via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties
via eenmalige giften
via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag dat op verzoek is aan te vragen.

VOEDSEL

Er wordt gemiddeld twee maal per maand bij supermarkten op diverse locaties binnen de Haarlemmermeer een inzamelingsactie gehouden. Ook houden kerken, scholen en bedrijven inzamelingsacties waarbij houdbare producten aan de VBHm worden gedoneerd. Verder worden diverse verse producten geleverd door lokale leveranciers. Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel aan. Uitzondering hierop vormt de besteding van Feet for Food gelden (zie Fondsen- en Voedselwerving). Met de opbrengst hiervan is wordt extra vers voedsel voor gezinnen met kinderen gekocht.

VRIJWILIGERS

Publicatie van vacatures voor nieuwe vrijwilligers gaat enerzijds via melding bij de Vrijwilligerscentrale en anderzijds via de website van VBHm. Soms melden zich ook spontaan mensen tijdens een inzameling bij een supermarkt. Ook (ex)-klanten melden zich soms als

MIDDELEN
Onze bestelwagen wordt gesponsord door MAN Amsterdam en Rotaryclub Haarlemmerlanden.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VBHm geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

PRIVACYVERKLARING
Alles wat u bespreekt bij de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer valt onder beroepsgeheim en/of privacywet. Uw gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hieraan. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen en om vast te kunnen stellen wat voor hulp er nodig is.
Als u een aanvraag voor een voedselpakket indient, betekent dit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Hiermee geeft u de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer toestemming om wel de betreffende gegevens onderling uit te wisselen. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Klachten kunt u melden; deze worden behandeld volgens het klachtenreglement.

BEREIKBAARHEID

Telefoonnummers: 023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)
Fax: 023 – 566 1500
Website: www.voedselbankhaarlemmermeer.nl E-mail: info @ voedselbankhaarlemmermeer.nl Twitter: www.twitter.com/VoedselbankHLMM
Word vriend van de Voedselbank Haarlemmermeer op Facebook:
www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer
Facebook page:https://www.facebook.com/pages/Stichting-Voedselbank- Haarlemmermeer/477720165629796

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Voorzitter: Hans de Bats Secretaris: Dirk Berentsen Hoofddorp, april 2014

Bijlage 1: Financieel verslag en verantwoording 2013.

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer Exploitatie rekening 2013

U kunt de PDF: ANBI 2013 Balans Staat van baten en lasten hier downloaden

ANBI2013Balans Staat van baten en lasten-1

ANBI2013Balans Staat van baten en lasten-2

Bijlage 2 Vermogensamenstelling 31 december 2013

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer Vermogens rekening

U kunt de PDF: ANBI 2013 toelichting BalansenWV hier downloaden

ANBI2013toelichting BalansenWV_Pagina_1 ANBI2013toelichting BalansenWV_Pagina_2

Met betrekking tot de Reserve vervanging auto is inmiddels een koelwagen aangeschaft voor EUR 31.800 welke wordt geleverd in januari 2014 en waarvoor bijdragen zijn toegezegd van
het RABO Coöperatiefonds
het Oranje Fonds

Met betrekking tot de Reserve vervanging koelcel betreft het de herinrichting van de loods in het kader van de nieuwe eisen van de Voedsel en Waren autoriteiten. Hiervoor zijn inmiddels offertes aangevraagd en vindt overleg plaats voor een grotere loodsruimte met de AM Groep.