HAARLEMMERMEER. Rond dankdag is er door de samenwerkende diaconien van Vennepse kerken en de kerk in Abbenes in november weer ingezameld voor de Voedselbank. Naast collectegelden werden er maar liefst 35 volle kratten, 2 volle tassen en 2 volle dozen met voedsel en verzorgingsproducten ingezameld. Opnieuw lieten deze geloofsgemeenschappen zien dat ze dankbaarheid voor de oogst en andere inkomsten ook willen delen met mensen die veel minder geld te besteden hebben.

We willen de diaconien van Crosspoint, de Christelijk Gereformeerde kerk, de Witte Kerk, de Rank, Abbenes en de RK-kerk weer hartelijk danken. Hiermee kunnen we onze reservevoorraden weer aanvullen om zo wekelijks een goed gevuld pakket aan alle klanten in de Haarlemmermeer te kunnen bieden.