Het Ministerie van SZW stelt extra geld beschikbaarZoals in de kop van dit artikel te lezen is, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Op www.laaginkomen.nl kan iedereen een check doen om te kijken of men recht heeft op dit geld.

Bedragen die beschikbaar zijn gesteld:  100 euro voor een (echt)paar / 90 euro voor een alleenstaande ouder / 70 euro voor een alleenstaande.  Voedselbank Haarlemmermeer vraagt al haar clienten de test te doen.