Corona Maatregelen

De Voedselbank Haarlemmermeer is gewoon actief, ook in deze bijzondere tijd. Op alle uitgiftepunten zijn maatregelen genomen, zodat iedereen (zonder klachten) veilig kan komen. Zo is er veel extra aandacht voor hygiëne, wordt toegezien op de RIVM-regels en zorgen we voor een snelle doorstroming.

Algemene regels voor ALLE uitgiftepuntenEen mondkapje is NIET meer verplicht. U mag natuurlijk altijd er zelf voor kiezen om er een te dragen.

Hoewel het niet meer verplicht is : Houd minimaal 1½ meter afstand van andere klanten en medewerkers van de voedselbank.Als u verkouden bent en/of hoest vragen wij u uwzelf met een sneltest te testen. Bent u positief dan vragen wij u iemand anders te sturen. Bericht hierover ontvangen wij bij voorkeur per mail en uiterlijk een dag voor uw uitgifte.Per gezin mag 1 persoon naar binnen, op die locaties waar binnen het pakket opgehaald kan worden.
Begeleiders, ouders en kinderen moeten buiten wachten.

 Als u tijdens de uitgifte onvoorzien moet hoesten of niezen, doet u dat dan in uw elleboog en weggericht van anderen.

Meer informatie over Corona kunt u vinden op de website van de overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19