HAARLEMMERMEER – De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer had al contact met Marianne Koeckhoven, ons aanpreekpunt voor Meerboeren en LTO, over de het ophalen van de eerste nieuwe oogst aardappelen.

Naar aanleiding daarvan meldde zich spontaan de jonge ondernemer Jasper Roubos (bekend van Camperplaats Holland Midden) uit Abbenes bij onze bedrijfsleider Hans Eijkemans met de mededeling dat hij een heel goede uienoogst had gehad. Eigenlijk een beetje te goed…

Boerenwijsheid: bij goede oogst lage opbrengst!

Zijn vrouw bracht hem op een prachtig idee: “Waarom verkoop je voor een heel laag bedrag  uien die fabrieksmatig niet verwerkt kunnen worden? Bel eens met de lokale voedselbank, misschien kunnen die ze wel gebruiken.”

Wij hebben natuurlijk verheugd gereageerd op die schenking. Ware het niet dat 25 duizend kilo wel wat veel is………..

Gelukkig is er een uitstekend netwerk van voedselbanken waarvan onze voedselbank regelmatig gebruik maakt en van waaruit grote partijen voedsel breder worden verspreid.

Met gepaste trots kunnen wij Jasper dan ook meedelen dat zijn uien via centraal depot Amsterdam hun weg naar de klanten van de voedselbank hebben gevonden in geheel Noord-Holland, in Leiden en Alkemade (en in Haarlem via onze eigen Haarlemmermeer). Ja zelfs via centraal depot Tilburg t.b.v. Noord Brabant, Zeeland en een deel van Noord Limburg!

Heel veel dank aan boer Roubos namens talloze Nederlandse gezinnen.

Credit
Foto gemaakt door Hans de Bats: Links (met bril) bedrijfsleider Hans Eijkemans, rechts dhr. Jasper Roubos