Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

VRIJWILLIGERS
Evenals vorige jaren zijn we met een leuke groep vrijwilligers, collega’s
die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de Voedselbank.
Mensen, die al jaren met elkaar samen elke week hebben gezorgd voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen of weinig verloop in zit.

DONATEURS
Ik ben blij dat ook in 2019 onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groente-groothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, MaraFresh, Bidfood, Schiphol en Sanoma Uitgeverij. Excuus voor degenen die ik ben vergeten, want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VBHm een warm hart toe.

KERSTPAKKETTEN
In de periode vanaf november hebben we evenals de voorafgaande jaren, veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer. Hierbij is gebruik gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten

SCHOLEN
Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen prettig voor ons, en voor een school heel leerzaam, maar ook voor de vrijwilligers in de loods is dit vaak een hoogtepunt; vaak is de start een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.

ALGEMEEN
Ook in 2019 hebben we met een score van 100 de Status Groen behaald waarmee wij voldoen aan de eisen die de Voedsel en Warenautoriteit stelt aan de verwerking van het voedsel bij charitatieve instellingen.

De tweede helft van het jaar stond in het teken van de aanstaande verhuizing naar een nieuwe locatie aan de Dirk Storklaan 63A in Hoofddorp, we hopen in januari 2020 de nieuw locatie te betrekken.

Ik hoop dat we in 2020 op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar kunnen blijven samenwerken. En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2020.

April, Hans Eijkemans, bedrijfsleider