Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

COMMUNICATIE NAAR POTENTIELE KLANTEN.
Wij vinden het belangrijk dat mensen die hulp zoeken, ons ook eenvoudig kunnen vinden.
Mede daardoor zijn er ook in alle Haarlemmermeerse buurthuizen, in kerken en op veel scholen inzamelacties georganiseerd. Hierdoor ontvangen wij niet alleen houdbaar voedsel voor in de pakketten, maar dat geeft ons ook de mogelijkheid om uitleg te geven over de werkwijze van onze Voedselbank.

Over de werving van fondsen voor de verhuizing van onze Voedselbank hebben wij kranteninterviews, presentaties en lokale radio interviews gegeven en is er veelvuldig gebruik gemaakt van sociale media. De berichten op de verschillende media hebben er zeker ook toe bijgedragen dat de Voedselbank niet alleen door sponsoren, maar ook daar potentiële klanten gevonden is.
De stijging in ons klantenbestand bedroeg in 2019 40%.

COMMUNICATIE NAAR VRIJWILLIGERS
Via de maandelijkse nieuwsbrief worden de vrijwilligers na elke bestuursvergadering op de hoogte gehouden van activiteiten van onze eigen Voedselbank en van nieuws op het gebied van de landelijke organisatie. Deze nieuwsbrief wordt op verzoek van de wethouder ook naar hem en zijn ambtelijke adviseur gestuurd.

COMMUNICATIE
Om bezoekers te interesseren hebben we de PowerPoint presentatie geactualiseerd, die we laten zien als vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties bij ons op bezoek komen. Ook de website is herzien en we hebben meer nieuws gedeeld via social media (Facebook), zoals o.a. de
aankondigingen van inzamelacties bij supermarkten.

DONATIES
In 2019 lag de nadruk op het werven van fondsen om de verhuizing van de centrale loods mogelijk te maken. Door bijdragen van o.a. landelijke Goede Doelen fondsen, de Vereniging Voedselbanken in
Nederland, Haarlemmermeerse bedrijven, service clubs en het publiek waren wij in staat om die verhuizing te realiseren.

Voor de dekking van de exploitatie is een beroep gedaan op service clubs, scholen, kerken en het publiek. Op de website van onze Voedselbank is een donatieknop geïnstalleerd. Door al deze
bijdragen hebben wij onze exploitatie voor 2019 kunnen dekken.

Wij danken iedereen die ons werk in 2019 heeft mogelijk gemaakt!

SUBSIDIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER.
Ook in 2019 hebben wij een subsidie van de gemeente Haarlemmermeer mogen ontvangen.
In 2019 is er met de wethouder sociale zaken gesproken over een meerjarige subsidie omdat wij voor de huurovereenkomst van onze centrale loods meerjarige verplichtingen aan moeten gaan. Afgesproken is dat wij hierover bij de voorjaarsbegroting 2020, wanneer een nieuw subsidie beleidskader door de gemeenteraad wordt vastgesteld, nader met elkaar in gesprek zullen gaan.

Monique van Voorst/ PR en Communicatie en Fondsenwerving