Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

AANVRAAG EN KLANTENBELANGEN
De afdeling Aanvraag en Klantenbelangen heeft ook in 2019 weer extra werk gehad vanwege de toename van het aantal klanten.
Door de beperkte beschikbaarheid van intake medewerkers bij de afd. sociale dienstverlening van de gemeente moesten ingrijpende maatregelen getroffen worden zoals het verlengen van de herzieningsperiode.

Het onderzoeken en adviseren door de gemeente en het beslissen door ons aanvraagteam is met enige stagnatie weer gestart met toepassing van een noodprocedure. Het bestuur blijft zeker in 2020 op de inzet en samenwerking met de gemeente vertrouwen.

CIJFERS
In 2019 werden 200 nieuwe huishoudens toegelaten. Het aantal personen dat op onze
voedselhulp is aangewezen steeg van 455 (eind 2016) naar 460 (eind 2017) naar 636 ( eind
2018) en naar 894 op 31 dec 2019.
Deze stijging wordt mede veroorzaakt doordat steeds meer gezinnen die schuldhulpverlening ontvangen, onder onze normen vallen.

Eind 2017 ondersteunden wij nog 149 huishoudens, eind 2018 219 huishoudens en nu eind 2019 293 huishoudens! In 2020 verwachten wij wederom een groei.

Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar steeg van 107 (eind 2016) naar 134 (eind 2017), eind 2018 stond de teller op 187; maar nu eind 2019: 198.

Ook de jongeren tussen 12 en 18 jaar moeten steeds meer van onze pakketten gebruik maken (eind 2017: 65) (eind 2018: 101) maar nu al 136. Omdat bij de samenstelling van onze pakketten rekening wordt gehouden met de grootte van de huishoudens, betekent dit extra druk op onze inzamelploeg en uitdeelpunten.

In 2019 hebben 126 gezinnen ons kunnen verlaten of bleek dat de aanvraag niet kon worden toegekend. De periode die klanten van onze hulp gebruik maken is toegenomen.

AANVRAAGTEAM
Door de groei in het klantenbestand is ons aanvraagteam, dat uit 4 personen bestaat, ook dit
jaar intensief bezig geweest. De voortgang van alle werkstromen is door de 4 vrijwilligers veilig gesteld. Het telkens aanpassen van de administratie op de wijzigingen die door de omstandigheden en de problemen met de bemensing bij de gemeente optraden hebben een enorme druk op deze 4 flexibele specialisten gelegd.

CONTACT GEMEENTE
Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking
wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod. In 2019 is dit overleg geïntensiveerd om de procedure aanpassingen te bespreken.

april 2020 Ria Barendregt, bestuurslid klantenbelang