Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

HISTORIE LANDELIJK
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens in en rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.

De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op/of onder de armoedegrens leven anderzijds.

In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank zich bij heeft aangesloten.

HISTORIE REGIONAAL
In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 18 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.

Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de voorzitters en coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De Voedselbanken van Noord-Holland ontvangen vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam voorraden die landelijk zijn verworven. Dit maakt ongeveer 25% van de inhoud van de voedselpakketten uit.

HISTORIE HAARLEMMERMEER
Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefde.

Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt en Hans de Jongh om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht.

Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen.

Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

SAMENWERKING BINNEN DE REGIO SCHIPHOL
In 2014 is met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn-de Kwakel een samenwerkings- overeenkomst gesloten om de logistieke en opslagkosten voor het geheel zo laag als mogelijk te houden. Haarlemmermeer beheert voor gemeenschappelijke rekening een centrale loods en bestelauto’s.

“HELP ONS HELPEN”
Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in de loop der jaren in het zelf bepalen wat een huishouden nodig heeft aan eerste levensbehoeften.

Hierbij hebben wij meegewerkt in het onderzoek van Judith Neter, VU Amsterdam, naar het voedingspatroon van klanten van Voedselbanken. Dit resulteerde in het voornemen om deze
artikelen actief te gaan inzamelen. Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken.

“LAAT ONS HELPEN”
Onder het motto: “LAAT ONS HELPEN” zamelt de VBHm houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat.

Ook wordt onze voorraad aangevuld door producten die wij vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam of door bedrijven in de directe omgeving van Haarlemmermeer krijgen aangeleverd.

Tegelijk wordt er daarom ook “met vergunning van de gemeente” gecollecteerd in de winkels om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.

VERHUIZING VOEDSELBANK
In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp.
In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een andere loods op het AM-terrein, een groter onderkomen met ruimte voor een koel- en vriesinstallatie en waar de opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

De huidige locatie gaan we in 2020 verlaten, omdat de nieuwe eigenaar hier ontwikkelingsplannen mee heeft.
In het vierde kwartaal van 2019 verhuizen wij naar een nieuwe locatie op het bedrijventerrein De President.