Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en het tegengaan van verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of
zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productie- goederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien; het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voortvloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Noord-Holland. Naast onze Voedselbank zijn er 170 andere Voedselbanken en 10 regionale distributiecentra lid.
De vereniging heeft als doel om de lokale Voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Evenals alle Voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze Voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers.
Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van meer dan 135 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

Wij voldoen aan de voorschriften uit de Hygiëne code uit de Verordening EG 852/2004 en mogen daarom van Voedselbanken Nederland de “Status Groen” voeren.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers met wie wij samenwerken om voedselverspilling te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk dat het uitdelen van pakketten samenloopt met een traject om onze klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom lopen alle intake- en 3-maandelijkse hertintakegesprekken met onze klanten via de afdeling sociale dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer.

Met de Voedselbanken van Aalsmeer en
Uithoorn-De Kwakel hebben we ook in 2019 nauw samengewerkt. Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als
uitgangspunt dat elke Voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwerft.