Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

LANDELIJKE NORMEN
Voor toelating van klanten hanteren wij de normen zoals die door de Vereniging van Voedselbanken in Nederland ieder jaar worden vastgesteld.
Deze normen gaan uit van een leefgeld, het geldbedrag wat binnen een huishouden overblijft nadat alle vaste kosten zijn voldaan.
Voor 2018 bedroeg de leefgeldnorm ongeveer 45% van het bedrag wat door het NIBUD is gecalculceerd voor een huishouden op bijstandsniveau.

VOEDSELPAKKETTEN
De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van twaalf weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:
– Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
– Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
– Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen

De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen en bestaan uit: macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel.

Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het Regionale Distributie Centrum ontvangen.

Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht. Naast de A, B en C pakketten wordt er gezorgd voor een extra aanvulling van voedsel voor de zeer grote gezinnen in de vorm van een D en E pakket.

Ook op basis van het beschikbare leefgeld is er een verfijning doorgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld aan een huishouden dat minder dan de helft van de voedselbank norm te besteden heeft toch een groter pakket worden toegekend.

VOEDSELDEPOT
Ook in 2018 hebben we goederen opgeslagen en verwerkt in onze loods op het AM-terrein te Hoofddorp. Een gebouw met een eigen kantoor, een kantine en vergaderruimte, eigen toiletgroepen, aparte opslag wasmiddelen en hygiëne producten, een grote verwerkingsruimte, ruime opslag voor Non-Food producten én 10 m3 vriesruimte, 16 m3 koelruimte. Ook een afgifteruimte, alsmede een kantine om onze klanten te ontvangen maken deel uit van onze loods.
Vanwege de verkoop van het terrein, zullen wij in 2019 moeten gaan verhuizen. Zoals het zich laat aanzien zullen wij in het 4e kwartaal 2019 een nieuw depot kunnen betrekken

DISTRIBUTIEPUNTEN
Er zijn in de Haarlemmermeer totaal vijf distributiepunten:
– Hoofddorp, Loods AM terrein Hoofddorp via Debbemeerstraat 29

– Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
– Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
– Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
– Zwanenburg, Protestantse Gem Halfweg Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg
– Voor Vijfhuizen worden de pakketten vanuit het voedseldepot meegenomen.

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffiedrinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.

Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.

VRIJWILLIGERS
Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Het aantal vrijwilligers is in 2018 gegroeid van 113 naar 128 enthousiaste mensen. Zij zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm. De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van vacatures.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten.