Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

VRIJWILLIGERS
Evenals vorige jaren zijn we met een leuke groep vrijwilligers, collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.
Mensen, die al jaren met elkaar samen elke week hebben gezorgd voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen of weinig verloop in zit.

DONATEURS
Ik ben blij dat ook in 2018 onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende
AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, Safari Fresh, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Bidfood, Schiphol en Sanoma Uitgeverij. Excuus voor degenen die ik ben vergeten, want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VBHm een warm hart toe.

In november kregen we de sleutels overhandigd van de tweede vrachtwagen die beschikbaar was gesteld door de eigenaar van keukeninstallatiebedrijf De Zwaag uit Zwanenburg, die met zijn bedrijf was gestopt. Door deze klepwagen kunnen we nu goederen op pallets vervoeren, waardoor er minder tilwerk nodig is en we in staat zijn om in kortere tijd het voedsel bij bedrijven op te halen en bij onze uitdeelpunten uit te leveren

KERSTPAKKETTEN
In de periode vanaf november hebben we evenals de voorafgaande jaren, veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer. Hierbij is gebruik gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten

SCHOLEN
Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen prettig voor ons, en voor een school heel leerzaam, maar ook voor de vrijwilligers in de loods is dit vaak een hoogtepunt; vaak is de start een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt. 


ALGEMEEN
In 2018 zijn er 27.617  (2017: 26.257) kratten voedsel ingezameld, gesorteerd, opgeslagen, geportioneerd en uitgedeeld binnen de Schiphol mini regio. Hiervan kwamen er 6.130 (22%) vanuit Voedselbanken Noord-Holland. We waren daarmee in staat om aan ieder huishouden elke week gemiddeld 2,1 (2017 2,2) krat voedsel uit te geven.

Ook in 2018 hebben we met een score van 98 de Status Groen behaald waarmee wij voldoen aan de eisen die de Voedsel en Warenautoriteit stelt aan de verwerking van het voedsel bij charitatieve instellingen.

Ik hoop dat we in 2019 op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar kunnen blijven samenwerken. En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2019; het jaar waarin we hopelijk kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie.

April, Hans Eijkemans, bedrijfsleider