Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

VRIJWILLIGERS
Er waren eind 2018 128 vrijwilligers actief voor onze voedselbank.
Via de maandelijkse nieuwsbrief worden de vrijwilligers na elke bestuursvergadering op de hoogte gehouden van activiteiten van onze eigen voedselbank en van nieuws op het gebied van de landelijke organisatie. Deze nieuwsbrief wordt op verzoek van de wethouder ook naar hem en zijn ambtelijke adviseur gestuurd. Eind 2018 hebben we de vormgeving van deze nieuwsbrief ook onder handen genomen.

COÖRDINATOREN OVERLEG
Er zijn twee coördinatoren overleggen gevoerd waarin operationele zaken en vanuit het bestuur de ontwikkelingen binnen de Haarlemmermeer en landelijk zijn besproken.

 

BESTUUR
Het bestuur heeft iedere maand overlegd met als belangrijkste zaken:
klantenontwikkeling, voedselverwerving, financiën, verhuizing, continuïteit bedrijfsvoering.
In januari 2018 heeft Wim de Graaf Dirk Berentsen opgevolgd als secretaris. Dirk is naar Den Haag verhuisd.

MINI-REGIO
Overleg met de mini-regio van de voedselbanken Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn-de Kwakel.
Er is in 2018 twee maal overleg geweest met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn-de Kwakel over de samenwerking in de distributie van voedsel, regionale voedselwerving en de onderlinge samenwerkingsconvenant.

NEDERLAND en NOORD-HOLLAND
Overleg met de Vereniging Voedselbanken in Nederland en de Voedselbanken in Noord-Holland.
Er is deelgenomen aan de Algemene vergaderingen van de vereniging Voedselbanken in Nederland en de driemaandelijkse overleggen van de voorzitters en bedrijfsleiders van Voedselbanken in Noord Holland.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER.
Overleg met de gemeente Haarlemmermeer. Er is in 2018 viermaal overleg geweest met wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren. Onderwerpen die daarbij zijn besproken zijn o.a. de verhuizing van de centrale loods, de toename van het aantal gebruikers van de voedselbank, de pilot voor de intake van klanten, subsidiëring en samenwerking met andere partijen van de Sociale Kaart Haarlemmermeer.

KLANTENBELANG
Op operationeel niveau heeft onze groep Klantenbelang iedere 6 weken overleg gevoerd met de gemeentelijke afdeling Sociale Dienstverlening over individuele klanten en de procedures voor de intake van klanten.

 

LANDELIJKE EXPOSURE
Op zaterdag 3 november bezocht de landelijke voorzitter van de PvdA de voedselbank om samen met de Haarlemmermeerse PvdA-fractie met het bestuur en de andere aanwezigen te discussiëren over stille armoede in onze gemeente. Daarbij was ook aanwezig een klant van de voedselbank die door Libelle geportretteerd is voor een speciale editie van dit blad en TV-kanaal over armoede. Eerder hadden redactieleden van Libelle ten behoeve van deze special al meegeholpen in de loods.

COMMUNICATIE
Om bezoekers te interesseren hebben we de PowerPoint presentatie geactualiseerd, die we laten zien als vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties bij ons op bezoek komen. Ook de website is herzien en we hebben meer nieuws gedeeld via social media (Facebook), zoals o.a. de aankondigingen van inzamelacties bij supermarkten.

DONATIES
Het geldelijk doneren aan de voedselbank bleek het afgelopen jaar nog steeds lastig te zijn. Eind 2018 hebben we daarom op de website van onze voedselbank een donatieknop kunnen installeren. Hierdoor is het makkelijk een bedrag te doneren.
Maar ook veel bedrijven en organisaties wisten ons het afgelopen jaar te vinden voor een geldelijke donatie, zoals Rotary Clubs, Lions Clubs, Ondernemersvereniging Vijfhuizen, het Meerlandenfonds, de Marktpleinkerk in Hoofddorp, BSH Huishoudapparaten BV, Danone, Capi Lux, Buurtvereniging Cruquius, BVK Installatie- en Loodgietersbedrijf BV en diverse scholen.

Wim de Graaf, secretaris bestuur/ PR en Communicatie en Fondsenwerving