Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

AANVRAAG EN KLANTENBELANGEN
De afdeling Aanvraag en Klantenbelangen heeft ook in 2018 extra werk gehad, omdat in maart 2018 werd gestart met een pilot waarbij geen gemeenteambtenaren, maar twee uitkeringsgerechtigden in het kader van WEP de onderzoeken en adviezen o.l.v. een ambtenaar hebben verzorgd. Deze pilot verliep goed totdat beide dames betaald werk vonden. Vervanging van hen was voor de gemeente en voor ons niet haalbaar. Vanaf oktober 2018 is het onderzoeken en adviseren met enige stagnatie weer overgenomen door ambtenaren en moest ons aanvraagteam de oude noodprocedures weer gaan toepassen.

CIJFERS
In 2017 ontvingen we 193 nieuwe huishoudens van onze Voedselbank; dit aantal bleef in 2018 op 182 steken. Echter het aantal personen dat op onze voeding is aangewezen steeg van 455 (eind 2016) naar 460 (eind 2017) en naar 636 ( eind 2018). De reden hiervan is dat steeds meer gezinnen die schuldhulpverlening ontvangen, onder onze normen vallen. Eind 2017 waren dat 149 huishoudens en eind 2018 219 huishoudens!
Dit baart ons ook dit jaar zorgen, want het zijn juist de grote gezinnen die dit jaar toegenomen zijn.

Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar steeg van 107 ( eind 2016) naar 134 (eind 2017) en eind 2018 stond de teller op 187. Ook de jongeren tussen 12 en 18 jaar moeten steeds meer van onze pakketten gebruik maken
(eind 2017: 65) maar nu al 101. Bij de samenstelling van onze pakketten wordt rekening gehouden met de gezinsopbouw. Dit betekent extra druk op onze inzamelploeg en uitdeelpunten. Konden er in 2017 nog 204 aanvragers weer zonder onze hulp verder. In 2018 nam dit aantal sterk af tot 112. Hierdoor is de periode voor onze hulp toegenomen.

AANVRAAGTEAM
Gezien het aantal gebruikers is gebleken dat ons vrijwilligersbestand moest worden uitgebreid. Het werk van het aanvraagteam, dat uit 5 personen bestaat, is dit jaar intensief geweest. Eén vrijwilliger heeft dit jaar dit team verlaten zij is vervangen door een nieuwe kracht. De voortgang van alle werkstromen is door de vrijwilligers en het twee maal aanpassen van de werkwijze veilig gesteld.

CONTACT GEMEENTE
Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod. In 2018 is dit overleg geïntensiveerd om de pilot te bewaken.

april 2019 Ria Barendregt, bestuurslid klantenbelang