Trots op “onze” vrijwilligers; dat is wat we mogen zijn. Daarom zijn we gestart met een maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers. Deze nieuwsbrief wordt naar alle vrijwilligers gezonden, zodat ook de vrijwilligers op de verschillende distributiepunten op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten en het wel en wee van vooral ook vrijwilligers op de andere distributiepunten. De nieuwsbrief wordt op verzoek van de wethouder ook naar hem gestuurd.

Het geldelijk doneren aan de voedselbank door bedrijven blijkt lastig te zijn. Veel bedrijven willen wel met hun medewerkers voedsel inzamelen. Zo is er onder andere door JLG (na een folderactie) en CROCS ingezameld onder hun medewerkers. CROCS heeft er zelfs speciale doos voor ontwikkeld.

Om bedrijven te interesseren is er een PowerPoint presentatie gemaakt. De website is herzien en er is meer gedeeld via social media zoals Facebook. Het aanvragen van fondsen bij stichtingen en vermogensfondsen is lastig in de Haarlemmermeer, omdat deze organisaties zich vooral richten op sport-gerelateerde activiteiten.

Trouwe donateurs en gulle gevers hebben we bedankt door hen een speciaal gemaakte bedankkaart te sturen. Hiermee hopen we onze waardering te laten zien en hen er aan te herinneren dat hun steun zeer welkom is.

Ook zijn we bijzondere trots op onze gedecoreerde voorzitter Hans de Bats en bedrijfsleider Hans Eijkemans.

Op 15 juni 2017 tijdens de netwerkbijeenkomst “Samen voor de minima” vroeg wethouder Reinders, als loco burgemeester, het woord en nodigde Hans de Bats uit naar voren te komen. Hij deelde de totaal verraste Hans mee dat de gemeente had besloten hem de erespeld van de Gemeente Haarlemmermeer uit te reiken. Met een oorkonde en bloemen van de voedselbank werden foto’s voor de krant en de gemeente gemaakt. Na het dankwoord van Hans was de borrel nog feestelijker dan verwacht.

Vrijdag 8 september reikte burgemeester Theo Weterings de gemeentelijke erespeld uit aan Hans Eijkemans. Ook wethouder Ap Reinders gaf acte de présence. Hans Eijkemans werkt sinds zijn pensionering in 2011 minstens veertig uur per week vrijwillig voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Met zijn managementkwaliteiten stuurt hij de 120 vrijwilligers aan. Hij zorgt ervoor dat de Voedselbank is gaan werken als een bedrijf. Voor deze activiteiten kreeg hij de gemeentelijke erespeld met oorkonde uitgereikt.

Rinze de Vries, bestuurslid PR, Communicatie en Fondsenwerving