De afdeling aanvraag en klantenbelangen heeft ook in 2017 veel werk gehad. Waren er in 2016 147 nieuwe gebruikers van onze Voedselbank, dit aantal steeg in 2017 naar 193. Het aantal personen dat op onze voeding was aangewezen steeg van 455 (eind 2016) naar 460 (eind 2017).

Het aantal personen in onze gemeente bleef vrij stabiel, terwijl het landelijk iets afnam. Dit baart ons zorgen, want juist de grote gezinnen zijn in aantal dit jaar toegenomen. Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar steeg van 107 ( eind 2016) naar 134 (eind 2017).

Een duidelijke aanleiding van de stijging van het aantal personen is ook dit jaar moeilijk te geven. De herintakes zijn voortvarend gestart per 1 november 2016. De gevolgen van deze ingrepen zijn in de loop van 2017 zichtbaar geworden. De inzet van de gemeente heeft ertoe bijgedragen dat in 2017 204 gezinnen de voedselbankhulp achter zich hebben kunnen laten.

Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod. In 2017 heeft de voedselbank een aanspreekpunt bij de gemeente gehad, maar nog steeds worden er in gezamenlijk overleg noodprocedures gehanteerd.

Gezien het aantal gebruikers is gebleken dat ons vrijwilligersbestand moest worden uitgebreid. Het werk van de aanvraagafhandeling door één persoon is nu verdeeld over 5 personen. Twee vrijwilligers hebben dit jaar dit team verlaten. De voortgang van de intensieve werkstromen is door nieuwe vrijwilligers en nieuwe werkwijze veilig gesteld.

Wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren hebben ook dit jaar viermaal overleg gehad met het bestuur. Om de voortgang van de oplossing van de problemen rond de huisvesting, toename van het aantal gebruikers en de bijbehorende financiële zaken met zo veel mogelijke betrekkingen te bespreken, heeft het bestuur dit jaar intensief overleg gevoerd met alle betrokken partijen.

Ria Barendregt, bestuurslid klantenbelang