Jaarverslag 2017

HISTORIE LANDELIJK Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens in en rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op/of onder de armoedegrens leven anderzijds. In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank zich bij heeft aangesloten.

HISTORIE REGIONAAL In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 18 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de voorzitters en coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. De Voedselbanken van Noord-Holland ontvangen vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam voorraden die landelijk zijn verworven.

HISTORIE HAARLEMMERMEER Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefde. Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt en Hans de Jongh om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestond in 2017 uit zes personen:
Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp
Mw. D.M. Bloemendal, Voorzitter Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord
Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep
Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

“HELP ONS HELPEN” Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in de loop der jaren in het zelf bepalen wat een huishouden nodig heeft aan eerste levensbehoeften. Hierbij hebben wij meegewerkt in het onderzoek van Judith Neter, VU Amsterdam, naar het voedingspatroon van klanten van voedselbanken. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen. Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: “LAAT ONS HELPEN” zamelt de VBHm houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente.
Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Ook wordt onze voorraad aangevuld door producten die wij vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam of door bedrijven in de directe omgeving van Haarlemmermeer krijgen aangeleverd. Tegelijk wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.

In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp. In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een andere loods op het AM-terrein, een groter onderkomen met ruimte voor een koel- en vriesinstallatie en waar de opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

De huidige locatie zullen we in 2019 moeten verlaten, omdat de nieuwe eigenaar hier ontwikkelingsplannen mee heeft. Naar alle waarschijnlijkheid verhuizen wij in 2019 naar een nieuwe locatie op het bedrijventerrein De President.