VOORWOORD

In 2012 zijn wij gestart met 84 klanten per week en geëindigd met 97. Daartussen heeft het klantenbestand een grillig verloop gehad. Na een aanvankelijk zeer sterke stijging naar 136 gezinnen volgde een daling tot 90 gezinnen, waarna het klantenaantal weer langzaam toenam. In april 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Alle intakes en herintakes lopen sindsdien via het Wmo-loket. Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt. Door de samenwerking is niet alleen het aantal klanten afgenomen maar ook de duur van de voedsel verstrekking. Dit is gekomen door klanten alle mogelijkheden van financiële ondersteuning te bieden waardoor zij met het nieuwe inkomen boven de vastgestelde landelijke normen kwamen.

In 2011 hebben we besloten om een bestuurslid aan te trekken met specifieke kennis van de sociale regelingen. In de persoon van Ria Barendregt hebben we haar gevonden. Zij behartigt vanaf het begin van 2012 de belangen van onze klanten in het bestuur. Het vrijwilligersbestand is heel constant gebleven. Er waren slechts enkele mutaties en we hebben een geweldig en stabiel team, dat elke week weer enthousiast klaar staat om onze klanten van een voedselpakket te voorzien.

Ook in 2012 hebben wij in de Haarlemmermeer op allerlei creatieve manieren aanvulling op de voedselaanvoer door Voedselbank Noord Holland gezocht en gevonden. De samenwerking met boeren van het LTO, de met basisscholen, middelbare scholen en de leerlingen het ROC, serviceclubs en verschillende bedrijven zijn hier voorbeelden van. In de laatste twee maanden van 2012 is ons klantenbestand redelijk stabiel gebleven. We verwachten dat in 2013 door de aanhoudende economische crisis een sterke toestroom van klanten zal komen. Wij zien het jaar echter met optimisme tegemoet met zoveel enthousiaste vrijwilligers en samenwerkingspartners.

We blijven hopen op de steun en warmte van de gulle gevers in Haarlemmermeer.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Hoofddorp, april 2013

HISTORIE

LANDELIJK

De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven anderzijds. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende
aantal voedselbanken in Nederland.

REGIONAAL

In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 15 VB’n werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De VB’n van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER

Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.

Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VbHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de
gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

VAN AANBOD NAAR VRAAG

De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden. De norm voor drie dagen voedsel die de VbHm had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.

Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VbHm nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VbHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en moeten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VbHm te verbeteren.

Een lening van € 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd. In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AMgroep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp. In maart 2006 kreeg de VbHm de gevraagde startsubsidie van € 11.000. Hiermee was de basis gelegd om verder te gaan.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:

 • Dhr. Th.L.N. Weterings Burgemeester van Haarlemmermeer
 • Dhr. A.Th.M. van Beek Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
 • Dhr. C.Th.J. van Lent Pastoor RK kerk te Hoofddorp
 • Dhr J. Rijpkema Voorzitter ANBO Haarlemmermeer
 • Dhr. R.H. Sengers Notaris te Nieuw Vennep
 • Mw. K. Holdijk Huisarts te Hoofddorp

HEDEN

VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van zes weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:

 • Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
 • Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
 • Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen

De inhoud van een pakket kan bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel. Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht. De samenstelling van de A, B en C pakketten is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen.

VOEDSELDEPOT

Alle houdbare producten staan opgeslagen in het voedseldepot op het terrein van de AM-groep. Daar staan vijf grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en er is een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden tafels voor het inpakken van de voedselpakketten. De Voedselbank Haarlemmermeer beschikt over een koel unit, een geschenk van KLM Cargo, en begin 2012 is een Reefer (gekoelde zeecontainer) bij het voedseldepot geplaatst dit om het toegenomen aantal klanten te kunnen blijven voorzien van gekoelde producten, de Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich hiermee geconformeerd aan de huidige wet en regelgeving met betrekking opslag versproduct.

Met een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast, is het mogelijk om onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket, buiten de openingstijden is altijd contact mogelijk via het 06 nummer 06-83098398, dit nummer is dagelijks (ook in het weekeinde) bereikbaar voor vragen en verzoeken om producten op te halen. Voor het dagelijks gebruik hebben Rotaryclub Haarlemmermeer en het bedrijfswagenbedrijf MANAmsterdam een bestelbus ter beschikking gesteld.

Buiten de producten die dagelijks op aanvraag opgehaald worden, zijn woensdag en donderdag onze vaste haalroutes. Op donderdag worden hiervan de voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten vervoerd naar de distributiepunten, waar de uitdeling plaatsvindt.

Van de bedrijfsleider:
“Als ik terug kijk op het afgelopen jaar, zijn we een leuke groep vrijwilligers, die met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank. Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit.

Ik ben trots dat ondanks de aanhoudende crisis, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, groentekweker Wim Bijma, kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Deli XL, Schiphol Retail en Sanoma Uitgeverij, excuus voor degene die ik ben vergeten want heel veel bedrijven en
scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VbHm een warm hart toe.

LTO Haarlemmermeer heeft zich het afgelopen jaar van zijn beste kant laten zien en heeft elke hulpvraag van onze kant beantwoord met een donatie van aardappelen en/of uien. In augustus zijn we begonnen met het inkopen van extra voedsel voor gezinnen met kinderen t/m 18 jaar. Zij krijgen wekelijks extra fruit en verse zuivel. Deze producten worden bekostigd door de donatie van Feet for Food, een actie voor onze voedselbank georganiseerd door Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 en Rotaryclub Haarlemmermeerlanden.

In de periode vanaf november hebben we veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer, waarbij gebruik is gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten. Vooral school- inzamelingen zijn niet alleen maar voor een school heel leerzaam maar ook voor de vrijwilligers in de loods vaak een hoogtepunt. De start is vaak een presentatie over de voedselbank op school, waarna wij de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook kunnen zien wat er met hun donatie gebeurt.

Voor leerlingen die ons benaderen omdat ze een Maatschappelijke Stage moeten doen, is een programma opgesteld van 3 dagen:

 1. 1 dag met de auto naar regionaal distributiecentrum Voedselbanken Noord Holland te Amsterdam gecombineerd met eventuele andere leveranciers.
 2. 1 dag helpen op het centrale depot van Voedselbank Haarlemmermeer aan de Hoofdweg 583 te Hoofddorp.
 3. 1 dag helpen bij een winkelinzameling in een daarvoor benaderde supermarkt in de Haarlemmermeer.

Gezien ons strikte privacy beleid is het niet mogelijk het laatste en belangrijkste moment het uitdelen van de pakketten op een uitdeelpunt te bezoeken. Afsluiting van de Maatschappelijke Stage is een kort verslag van hun bevindingen. Ik hoop dat we het komende jaar op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar samen te kunnen blijven samenwerken en het stijgend aantal klanten een goed voedselpakket te kunnen uitreiken.”
Hans Eijkemans, bedrijfsleider

WINKELINZAMELINGEN

Loes van der Pol heeft in de zomer van 2012 haar functie als coördinator neergelegd. Coby Vorrink, loods medewerkster, inzamelaar en assistent coördinator, sprong gelukkig direct in. Samen met Hans Eijkemans en later met de nieuwe coördinator, Wilma van der Gaast (najaar 2012) zorgde zij ervoor dat de inzamelacties het tweede half jaar van 2012 vlekkeloos bleven verlopen. Eind 2012 moest Wilma om gezondheidsredenen helaas stoppen met haar coördinatorschap.

In 2012 hebben we 685 kratten voedsel opgehaald bij 19 acties bij supermarkten. De opbrengst van de collectebus was in totaal € 1.542,83. Net als in 2011 vinden over de gehele Haarlemmermeer inzamelacties plaats. De inzamelacties bij supermarkten verlopen in een goede sfeer zowel met de bedrijfsleiding als met de klant. Bij diverse supermarkten hebben wij zelfs twee keer gestaan (uiteraard met wat maanden tussen de eerste en tweede keer).
Wij hebben 27 vaste inzamelaars en nog een aantal reserve vrijwilligers. Ook scholieren helpen in het kader van hun schoolstage regelmatig mee met het inzamelen. De klanten van de supermarkten krijgen bij binnenkomst een boodschappenlijstje aangereikt. Op dit boodschappenlijstje staan de producten die de klanten van de Voedselbank goed kunnen gebruiken.

Het afgelopen jaar werd vaak en gul gegeven. Wat opviel is dat de gevers regelmatig aan de vrijwilligers informatie vroegen over de acties van de Voedselbank. Die extra betrokkenheid werd door onze vrijwilligers bijzonder gewaardeerd. Tijdens de inzamelactie staat altijd de collectebus klaar voor diegenen die liever in euro’s willen bijdragen aan onze actie. De vrijwilligers worden op verschillende dagen en dagdelen ingeroosterd, waardoor zij op den duur elkaar allemaal een keer hebben ontmoet en met elkaar hebben samengewerkt. De sfeer is altijd gezellig en de samenwerking met vrijwilligers voor het goede doel zorgt automatisch voor een band.

Ook in 2012 overheerste het positieve gevoel dat de bedrijfsleiders/ medewerkers van de supermarkten, de supermarkt klanten en de vrijwilligers van de voedselbank enthousiast meewerken aan daar waar het uiteindelijk omgaat: directe ondersteuning aan medepolderbewoners, die het even niet makkelijk hebben.
Gerda Heima, coördinator winkelinzamelingen

DISTRIBUTIEPUNTEN

Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:

 • Hoofddorp, Kruiskerk, Nieuweweg 2
 • Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
 • Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
 • Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
 • Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
 • Zwanenburg, Protestantse Gemeente Halfweg-Zwanenburg, Wilhelminastraat 15, Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffie drinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten. Door de toename in het aantal klanten is er helaas wat minder aandacht voor de klanten en minder hulp bij het inpakken en verdelen van het voedsel. Helaas is dit noodzakelijk en gebeurt het dat klanten spullen uit pakketten die voor andere klanten bestemd zijn meenemen.

Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken met name vrijwilligers uit de kerken. De vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten. De pakketten waren in 2012 weer ruim en goed verzorgd, ondanks de differentiatie naar gezinssamenstelling. In Badhoevedorp zijn dit jaar 192 pakketten uitgedeeld, in Hoofddorp 3708 pakketten, in Nieuw Vennep 1130, in Rijsenhout 338 pakketten en in Zwanenburg 230. Ongeveer 60 procent van de pakketten is bestemd voor eenpersoonshuishoudens. In Vijfhuizen heeft dit jaar weer niemand gebruik gemaakt van de voedselbank. Iedere vrijdag hebben onze uitdeelpunten het weer goed voor elkaar!

FONDSEN- EN VOEDSELVERWERVING

Ook in 2012 zijn wij weer fantastisch geholpen door bedrijven, politieke partijen, kerken scholen en serviceclubs met heel uiteenlopende acties! Lions Club Haarlemmermeer XXY verstrekte ons het hele jaar Hieperdepiep dozen voor jarige kinderen tot 12 jaar en Coolboxen voor jarigen t/m 15 jaar. In februari hielp de PvdA ons met een inzamelactie bij de Vomar in het winkelcentrum PAX en kregen wij ganzenvlees van de jagers in Noord-Holland. Het dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek werd inzamelpunt, omdat er in Lisserbroek geen supermarkt inzamel acties zijn.
In juni organiseerden Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 en Rotaryclub Haarlemmermeerlanden samen de actie Feet for Food. Een wandeltocht voor extra voedsel voor kinderen van de voedselbank Haarlemmermeer. De actie leverde ongeveer €28.000 op. Wekelijks wordt van dit geld extra vers voedsel gekocht voor gezinnen met kinderen. De Rabobank bloeiende leden actie leverde € 7125,- op. Van de 20 vrijwilligersorganisaties die meededen, werd het meest op ons gestemd!

Op 22 juli vierde restaurant Vork en Mes samen met de vrijwilligers en klanten van de Voedselbank Haarlemmermeer en de vrijwilligers van stichting Eerlijke Oogst de “Dag van de Aarde”. Er werd geheel belangeloos een heerlijke diner bereid met veel lokale producten. Klanten en vrijwilligers hebben genoten.

Op zondag 23 september werd in het Haarlemmermeerse Bos het Global Yoga Event Mala gehouden. Deelnemers kochten baby- en peutervoeding voor gezinnen van de Voedselbank en doneerden andere levensmiddelen. Personeelsleden van Rabobank Schiphol hebben op 6 november een inzamelactie voor ons gehouden bij vier verschillende supermarkten. De Oliebollenhut uit Haarlem doneerde voor het tweede jaar op rij twee keer per week oliebollen en Intel verblijdde ons ook dit jaar weer met een heleboel Sinterklaas cadeautjes. Ook dit jaar was de Sinterklaasactie van Rotary Club Haarlemermeerlanden in de Meerse weer een groot succes. De scholen de Brandaris, de Klippenholm, CBS Tabitha, het Kaj Munk college en het Hoofdvaart College waren in 2102 actief voor de voedselbank een hebben gezamenlijk een paar honderd kratten voedsel ingezameld.

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen in de Haarlemmermeer zich voor ons inzetten, bij deze bedanken we iedereen die ons op enigerlei wijze heeft geholpen in het afgelopen jaar!

KLANTEN

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich ten doel gesteld:

 • De bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de Haarlemmermeer; en
 • voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.

De doelstelling van de voedselbank is om mensen op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom wordt een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van 3 maanden.
Indien nodig kan dit herhaald worden; evenwel na een her-screening. Dit kan voor een maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode voor schuldsanering.
Beoordeling van het recht op een voedselpakket gebeurt door het besteedbaar inkomen na aftrek van vaste lasten te toetsen aan de landelijk vastgestelde normen. De eerst aangewezen instantie voor de intake is het Wmo-loket van de gemeente.

In april 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan na overleg met de wethouder S. Bak. Afgesproken is om alle intakes en her intakes door het Wmo- loket te laten uitvoeren om enerzijds de klanten de maximale mogelijkheden voor verkrijgen van financiële steun en inzichten te laten verkrijgen, anderzijds krijgt de gemeente een goed overzicht in de armoede in onze gemeente.

In begin van 2012 was er een grote toename van het aantal klanten. Door de samenwerking nam niet alleen het aantal klanten af maar ook de duur van de voedsel verstrekking. Dit is gekomen door klanten alle mogelijkheden van financiële ondersteuning te bieden waardoor zij met het nieuwe inkomen boven de vastgestelde landelijke normen kwamen. Zowel de stichting voedselbank Haarlemmermeer als het Wmo-loket bewaken de privacy van alle klanten zeer zorgvuldig.

VOEDSELBANKNORM

De landelijke norm voor een voedselpakket is met ingang van 2102 aangepast zodat vooral grote gezinnen iets eerder in aanmerking komen voor een voedselpakket. In 2012 is een besteedbaar
inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden, minder dan:

 • voor een 1-persoons huishouden 180 euro per maand
 • voor iedere volwassene extra 60 euro per maand
 • voor ieder kind van 0 – 18 jaar 50 euro per maand

VRIJWILLIGERS

Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen. Bij Fondsen- en Voedselverwerving leest u hier meer over.

Het aantal vrijwilligers is in 2012 vrijwel constant gebleven; 65 enthousiaste mensen zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VbHm. Als we de vrijwilligers die via de verschillende
diaconieën op de uitdeelpunten meetellen, komen we zelfs boven de 90. De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van de vacatures.

Om de twee maanden is er een bestuursvergadering, een keer per drie maanden is er een overleg van het bestuur met alle coördinatoren en assistenten, en een keer per maand is er overleg tussen de coördinatoren en de medewerkers uit de loods. Zo blijft iedereen goed geïnformeerd en is er ook formeel voldoende ruimte voor afstemming.

Binnen het vrijwilligersbestand zijn in 2012 enkele mutaties opgetreden. Henny Bijma is begin 2012 gestopt als penningmeester, maar bleef gelukkig als vrijwilliger voor de voedselbank behouden. Zij doet nog steeds de klanten administratie. Hans de Bats heeft haar penningmeester taken in 2012 ad interim uitgevoerd. Ria Barendregt kwam in het voorjaar het bestuur versterken als bestuurslid klantenbelang en Maria Plug nam het secretaris stokje over van Marianne Uitendaal. Marianne is nog een paar maanden aangebleven als algemeen bestuurslid en heeft in de zomer haar bestuurstaken beëindigd. Loes van der Pol heeft in de zomer van 2012 haar functie als coördinator inzamelingen neergelegd, zij werd in september opgevolgd door Wilma van der Gaast. Jos Weel is in het najaar het team komen versterken als coördinator speciale projecten.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacy bescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten.
Maria Plug, secretaris

SAMENWERKING

MET STICHTING VOEDSELBANKEN REGIO NOORD-HOLLAND

Ieder kwartaal zijn er gezamenlijke overleggen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

MET DE GEMEENTE

In april 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Alle intakes en herintakes lopen sindsdien via het Wmo- loket. Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.

INSTANTIES IN DE HAARLEMMERMEER

In het eerste kwartaal van 2012 hebben wij samengewerkt met Meerwaarde, hierna is het Wmo loket alle intakes van onze klanten gaan uitvoeren. Wij nemen deel aan het Overleg Verzorging Meerlanden (OVM), een overleg dat een keer per kwartaal tussen organisaties die zich bezighouden met vrijwilligers in de Haarlemmermeer wordt gehouden. Tevens zijn wij lid van de Wmo klankbordgroep.

AANTALLEN

Ondersteunde huishoudens:

31-12
2011
31-3
2012
30-6
2012
30-9
2012
31-12
2012
Aantal huishoudens 84 117 108 91 97
Aantal personen naar leeftijd:
Kinderen jonger dan 18 jaar 88 127 111 93 121
Kinderen ouder en gelijk aan 18 jaar 28 51 38 20 24
Volwassenen 110 154 136 109 121
Totaal aantal personen 226 332 285 222 226

VOEDSELPAKKETTEN

In 2012 zijn er 5619 pakketten uitgedeeld: 3353 A pakketten, 1876 B pakketten en 390 C pakketten.

TOTALEN INZAMELING

De opbrengst over 2012 van de winkelinzamelingen in supermarkten en andere acties bij scholen, kerken enz. bedraagt een kleine 1000 kratten houdbaar voedsel. Dit is weer meer dan in 2011. Omdat er in Lisserbroek geen winkelinzamelingen plaatsvinden, is daar een initiatief gestart waarbij de inwoners voedsel kunnen doneren in het dorpshuis de Meerkoet. Deze actie levert wekelijks een krat met levensmiddelen op.

HOE KWAMEN WIJ IN 2012 AAN:

GELD

 • via gemeentelijke subsidie
 • via periodieke donaties
 • via eenmalige giften
 • via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties

Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag dat op verzoek is aan te vragen.

VOEDSEL

Er wordt gemiddeld twee maal per maand bij supermarkten op diverse locaties binnen de Haarlemmermeer een inzamelingsactie gehouden. Ook houden kerken, scholen en bedrijven inzamelingsacties waarbij houdbare producten aan de VbHm worden gedoneerd. Verder worden diverse verse producten geleverd door lokale leveranciers. Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel aan. Uitzondering hierop vormt de besteding van Feet for Food gelden (zie Fondsen- en Voedselwerving). Met de opbrengst hiervan is in de tweede helft van 2012 wekelijk extra vers voedsel voor gezinnen met kinderen gekocht.

VRIJWILIGERS

Publicatie van vacatures voor nieuwe vrijwilligers gaat enerzijds via melding bij de Vrijwilligerscentrale en anderzijds via de website van VbHm. Soms melden zich ook spontaan mensen tijdens een inzameling bij een supermarkt. Ook (ex)-klanten melden zich soms als vrijwilliger ‘om iets terug te doen’. Nieuwe bestuursleden worden meestal gevonden via de netwerken van de zittende bestuurders.

MIDDELEN

Onze bestelwagen wordt gesponsord door MAN Amsterdam.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VbHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VbHm geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

PRIVACYVERKLARING

Alles wat u bespreekt bij de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer valt onder beroepsgeheim en/of privacywet. Uw gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hieraan. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen en om vast te kunnen stellen wat voor hulp er nodig is.

Als u een aanvraag voor een voedselpakket indient, betekent dit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Hiermee geeft u de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer toestemming om wel de betreffende gegevens onderling uit te wisselen. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Klachten kunt u melden; deze worden behandeld volgens het klachtenreglement.

BEREIKBAARHEID

Telefoonnummers: 023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)
Fax: 023 – 566 1500
Website: www.voedselbankhaarlemmermeer.nl
E-mail: info @ voedselbankhaarlemmermeer.nl
Twitter: www.twitter.com/VoedselbankHLMM
Word vriend van de Voedselbank Haarlemmermeer op Facebook:
www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer
Facebook page:https://www.facebook.com/pages/Stichting-Voedselbank-Haarlemmermeer/477720165629796

Ondertekening Haarlemmermeer
Voorzitter: Hans de Bats
Secretaris: Maria Plug

Hoofddorp, 1 april 2013

Bijlage 1: Financieel verslag en verantwoording 2012.

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Exploitatie rekening 2012

2012 Begroting
2012
2011 2010
Inkomsten
Ontvangen subsidie 8.330 10.800 8.330 8.247
Ontvangen inzamelingen 2.535 9.100 5.006 7.215
Donaties particulieren 9.469 7.500 7.991 7.460
Donaties bedrijven instellingen 11.988 6.000 5.914 34.072
Diverse baten 1.500 2.000 1.740 5.555
Rentebaten 529 600 534 471
Totale inkomsten 34.351 36.000 29.515 34.072
Uitgaven
Voedsel 10.762 16.000 8.378 12.838
Transportkosten 4.407 2.000 1.468 985
Huisvestingskosten 6.553 6.500 5.239 5.109
Kantoorkosten 1.600 3.000 1.948 2.667
Bestuurskosten/vrijwilligerskosten 3.444 3.000 3.141 2.666
Bankkosten 256 500 287 180
Publiciteitskosten 1.500 676 979
Loodskosten 5.220 3.000 3.091 2.767
Algemene kosten 1.991 500 277 1.610
Totale uitgaven 34.235 26.000 24.505 29.801
Exploitatie resultaat 116 0 5.010 4.271