VOORWOORD

Na 2010, het Europees Jaar van de Armoede, is ons eerste lustrumjaar 2011 een jaar geworden waarin onze klanten de Voedselbank weer hard nodig bleken te hebben. Nadat we het jaar met 90 gezinnen begonnen, bleek dit aantal in de eerste twee kwartalen van het jaar stevig te dalen. Hoewel de aanmeldingen op het normale pijl bleven, werd de daling veroorzaakt doordat mensen niet meer op de herintake gesprekken bij het WMO loket van de gemeente verschenen. Naar aanleiding van een door ons gehouden enquête onder deze klanten is in overleg
met de gemeente en de stichting Meerwaarde besloten om de intake en herintake laagdrempeliger aan te bieden. Dit resulteerde in een sterke toename
van het klantenbestand in de laatste twee kwartalen van 2011, waardoor we dit jaar met een gelijk aantal klanten zijn geëindigd.
In 2011 zijn er door onze voedselbank intensieve gesprekken met structurele hulpverleners gevoerd om te proberen ze van informatie te voorzien, zodat zij
meer aan de hulpvraag kunnen voldoen. Onze voedselbank kan immers niet meer dan noodhulp aan een gezin bieden die niet structureel van aard mag
worden. In 2011 zijn wij daartoe toegetreden tot het WMO platform van de gemeente Haarlemmermeer.

Bovendien hebben we besloten om een bestuurslid aan te trekken met specifieke kennis van de sociale regelingen.
Dimph Pullens, PR, heeft het bestuur moeten verlaten vanwege het aannemenvan een nieuwe baan. In de loods is Hans Eijkemans begin 2011 gestart als
bedrijfsleider en Loes van der Pol heeft de verantwoordelijkheid over de winkelinzamelingen genomen.
Het vrijwilligersbestand is in zijn geheel gegroeid van 45 naar 75. Die groei heeft met name bij de winkelinzamelaars plaatsgevonden, doordat we in 2011 besloten hadden om op meer plaatsen in Haarlemmermeer inzamelingen te gaan doen.

We hebben nu een geweldig team, dat elke week weer enthousiast klaar staat om onze klanten van een voedselpakket voorziet.
In 2011 heeft er opnieuw een afname van de voedselaanvoer vanuit Voedselbank Noord Holland plaatsgevonden. Hierdoor hebben wij in Haarlemmermeer op allerlei creatieve manieren aanvulling gezocht en gevonden. De samenwerking met boeren van het LTO, de samenwerking met leerlingen van het ROC en
verschillende bedrijven zijn hier voorbeelden van.
In de laatste twee maanden van 2011 is ons klantenbestand zeer sterk gestegen en we verwachten dat er ook in 2012 door de invoering van de verschillende
regeringsmaatregelen een sterke toestroom van klanten zal komen. Toch zien wij het jaar met optimisme tegemoet als we kijken naar de inzet en creativiteit van onze vrijwilligers. Daarnaast blijven we hopen op de steun en warmte van de gulle gevers in Haarlemmermeer.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Hoofddorp, maart 2012

HISTORIE

LANDELIJK

De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven anderzijds.
Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal voedselbanken in Nederland.

REGIONAAL

In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal VB’n actief.
Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 14 VB’n werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De VB’n van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige
wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER

Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VbHm) opgericht.
Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

VAN AANBOD NAAR VRAAG

De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden.

De norm voor drie dagen voedsel die de VbHm had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VbHm nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VbHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en moeten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VbHm te verbeteren.
Een lening van ! 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp.
Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd. In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp. In maart 2006 kreeg de VbHm de gevraagde startsubsidie van ! 11.000. Hiermee was de basis gelegd om verder te gaan.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:
• Dhr. Th.L.N. Weterings
Burgemeester van Haarlemmermeer
• Dhr. A.Th.M. van Beek
Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Haarlemmermeer
• Dhr. C.Th.J. van Lent
Pastoor RK kerk te Hoofddorp
• Dhr J. Rijpkema
Voorzitter ANBO Haarlemmermeer
• Dhr. R.H. Sengers
Notaris te Nieuw Vennep
• Mw. K. Holdijk
Huisarts te Hoofddorp

HEDEN

VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van vier weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 2 soorten voedselpakketten:
• Voedselpakket A is standaard voor huishoudens van 1-2-3 personen
• Voedselpakket B is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen, die enkele extra artikelen krijgen
De inhoud van een pakket kan bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel. Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen.
Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.

VOEDSELDEPOT

Alle houdbare producten staan opgeslagen in het voedseldepot op het terrein van de AMgroep. Daar staan twee grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en er is een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden tafels voor het inpakken van de voedselpakketten.
De VbHm beschikt over een koelunit, een geschenk van KLM Cargo. Verder is er een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast. Voor het ophalen van het voedsel uit het centrale depot en uit de regio hebben we via de Rotaryclub Haarlemmermeer en het bedrijfswagenbedrijf MAN-Amsterdam de beschikking gekregen over een bestelbus.
In principe worden alle goederen op woensdag opgehaald. Op donderdag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten vervoerd naar de distributiepunten, waar de uitdeling plaatsvindt.
Begin 2011 startte in de loods wat onrustig door een paar wisselingen bij de bedrijfsleidersfunctie. Vanaf mei kwam hierin weer stabiliteit door aantreden van een ervaren vaste vrijwilliger die voor de aansturing van de teams ondersteuning kreeg van assistenten voor inpak en logistiek.
“Als ik terug kijk naar het afgelopen jaar, met name vanaf mei 2011, ben ik in een leuke groep vrijwilligers terecht gekomen, mensen die met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank. Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit. We hebben 2 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten en deze zijn naadloos in de groep opgenomen.

Ik ben blij dat ondanks de neergaande spiraal in de economie, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, groentekweker Wim Bijma, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Appelboer Hoofdweg, Champignonkweker aan de Ringvaart,Safari Fresh, Deli XL. Maar ook nieuwe contacten zoals – op gevaar af dat ik iemand vergeet: Arke Fly, Schiphol Retail, Bakkerij Tummers en Sanoma. LTO Haarlemmermeer heeft zich, na een hernieuwd contact met Marian Koeckhoven, via het bestuur bereid verklaard en stuk sponsoring op zich te nemen via contactpersoon Reinier Geluk.
Een succes was de actie van Jasper Roubos (25.000 kilo uien) waar niet alleen VB Haarlemmermeer, maar ook Leiden, Haarlem, Alkemade en de regionale distributiecentra in Amsterdam en Tilburg van geprofiteerd hebben.
In de kerstperiode hebben we veel belangstelling gehad van scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer. Het begint vaak met een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.
Voor leerlingen die ons benaderen omdat ze een Maatschappelijke Stage moeten doen, is een programma opgesteld van 3 dagen: 1 dag in de loods, 1 dag inzamelen, 1 dag met de auto naar regionaal distributiecentrum VB Amsterdam en eventuele andere leveranciers. Afsluiting is een kort verslag van hun bevindingen. Ik hoop dat we het komende jaar op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar samen te kunnen blijven samenwerken, en het stijgend aantal klanten een goed voedselpakket te kunnen uitreiken.” Hans Eijkemans, bedrijfsleider

WINKELINZAMELINGEN

2011 startte met coördinator Jos Huismans, die de inzamelorganisatie enthousiast aanpakte en al gauw een assistent vond in Loes van der Pol, oorspronkelijk inpakster in de loods. Toen Jos in de zomer van 2011 naar Frankrijk verhuisde, nam Loes het stokje van haar over, geassisteerd door een paar vast inzamelaars. “In 2011 hebben we 840 kratten opgehaald door 21 acties bij supermarkten, 3 acties op een kerstmarkt en 4 inzamelingen door een kerk.
De inzamelacties bij supermarkten verlopen voorspoedig. We bestrijken momenteel de gehele Haarlemmermeer. Dit zijn 17 supermarkten, waarbij we bij een aantal supermarkten 2keer jaar mogen staan. We hebben 24 vaste en 25 tijdelijke inzamelaars.
Inzamelen van producten is een vriendelijke actie omdat het voor de mensen een makkelijke en tastbare manier is om iets te kunnen betekenen voor een ander. De samenwerking met vrijwilligers voor het goede doel creëert automatisch een band, en is altijd gezellig. De supermarkten zijn ook enthousiast en geven ons af en toe aan het eind van de dag nog wat extra’s. Ook heeft 1 bedrijf in 2011 een inzamelingsactie voor ons gedaan en dat was een groot
succes. In 2012 zal dit vaker gaan gebeuren alsook door politieke partijen en serviceclubs. Deze inzamelingen hebben een ander uitgangspunt namelijk met de eigen mensen als vrijwilliger samenwerken in het kader van maatschappelijke ondersteuning geven aan dienstverlenende organisaties.” Loes Van der Pol, coördinator inzamelen

DISTRIBUTIEPUNTEN

Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:
• Hoofddorp, Kruiskerk, Nieuweweg 2
• Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
• Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
• Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
• Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
• Zwanenburg, Protestantse Gemeente Halfweg-Zwanenburg, Wilhelminastraat 15, Halfweg

Hoofddorp

Bij het uitdeelpunt in Hoofddorp is het elke vrijdag ochtend weer een drukte. De vrijwilligers doen hun best om alle klanten tevreden te stellen. Er wordt geluisterd naar de soms wel treurige verhalen. Bij onze koffie hoek is het altijd druk en zijn de klanten blij om te zien dat ze niet de enige zijn die het moeilijk hebben. Als er een klant voor de eerste keer komt is er veel schaamte. Er wordt dan uit gelegd hoe alles in zijn werk gaat. Bij de tweede keer gaat het al een stuk beter.
Er was een nieuwe klant die vroeg wat het pakket kostte. Toen ze hoorde dat het zo mee mocht begon ze te huilen. Er kwam een heel verhaal uit over het waarom ze bij ons liep. Dit verhaal was 1 van de vele verhalen waarvan je denkt, hoe is het toch mogelijk. Alle vrijwilligers in Hoofddorp helpen de klanten met veel plezier. Kortom wij zijn blij dat we iets voor de mensen kunnen doen die het zo hard nodig hebben. Renata van Geelen, coördinator

Nieuw-Vennep

Onze klanten

In 2011 is het aantal klanten langzaam gestegen naar ca. 17 per week aan het einde van het jaar. Bijna de helft van onze klanten zijn al langere tijd klant, sommigen al meerdere jaren. Het gaat daarbij om mensen die in de WAO zitten, gescheiden moeders met kinderen en de laatste tijd ook steeds vaker mensen die werkloos zijn geworden en daardoor in de financiële problemen zijn gekomen.
Veel klanten komen eerder of blijven langer om een kopje koffie te drinken. Die huiskamerfunctie willen we ook graag aanbieden. Klanten kennen elkaar en kunnen onder genot van koffie en koek bijpraten. Doordat het aantal klanten toeneemt krijgen de vrijwilligers die de pakketten uitdelen helaas minder tijd om ook even met de klanten te praten. Dat komt mede doordat er toch toezicht nodig is op degenen die hun pakket ophalen. Als dat toezicht er niet is zijn er helaas klanten die proberen spullen uit een ander krat mee te nemen of te ruilen metspullen die ze zelf minder interessant vinden.
Opvallend is dat er toch ieder jaar weer enkele klanten zijn die recht hebben op het pakket, maar het recht kwijtraken doordat ze het niet komen afhalen. Een aantal klanten heeft gewoon moeite om de weekdagen bij te houden: ze werken niet meer en liggen veel op bed. Als we ze dan bellen is de reactie soms: “is het al weer vrijdag?” Maar met anderen krijgen we geen telefonisch contact en is dus ook niet bekend waarom ze wegblijven.
De kratten zijn het laatste half jaar zeer goed gevuld. Vaak is er zoveel groente en fruit dat het niet in de kratten past. Klanten gaan met tassen vol naar huis. Nieuwe klanten melden soms zich opgelaten te voelen dat ze zoveel steun ontvangen.

Onze vrijwilligers

We werken met een vaste groep die al vanaf het begin meedoet. Sinds de start zijn er nu ca. 6 vrijwilligers gestopt, maar er zijn er dus nog steeds 15 over van de groep waarmee we gestart zijn. Afgelopen jaar heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld. Vrijwel alle vrijwilligers zijn lid van de Gereformeerde Kerk, die ons ook gratis vanuit De Rank de pakketten laat verdelen en tevens de kosten betaalt van de koffie. De vrijwilligers helpen nog altijd met plezier en vinden het fijn om anderen voort te kunnen helpen. Doordat we nog met zovelen zijn blijft de belasting voor de vrijwilligers beperkt tot twee uurtjes op
gemiddeld een vrijdagochtend per maand.
2011 was het jaar van de vrijwilligers en dat hebben we geweten. We kregen herhaald cadeautjes. Wat ons betreft eigenlijk te veel en te vaak. Ons advies: bedank ons af en toe, maar geef geschenken met mate. Wat heel erg gewaardeerd is waren de vrijkaartjes voor de musical Wicked (landelijke actie).

Organisatie

Het hele jaar zijn de kratten met het busje vanuit Hoofddorp aangeleverd. Dat is voor ons erg prettig en we zijn er nog steeds erg blij mee. Dat scheelt onze chauffeurs 2 x heen en weer rijden en ongeveer anderhalf uur werk. Er was afgelopen jaar opnieuw wat onduidelijkheid omtrent de beoordelingswijze op het recht op een pakket. Een aantal klanten schommelt rond de grens van wel of geen recht op een krat. Een aantal klanten ziet door de administratieve rompslomp erg op tegen verlenging van het pakket. Soms wordt de aansluiting gemist bij een heraanvraag, waardoor klanten een paar weken geen voedselpakket krijgen. Gertjan van der Strate, coördinator

Rijsenhout

Elke vrijdag morgen rond 8.30 is een van onze 5 vrijwilligers bij de Voedselbank om de kratten op te halen. Om 9 uur zijn we met de kratten in de kerk en worden ze vol gemaakt met wat er nog meer bij is. De koffie is dan al klaar en de eerste klanten schuiven aan bij de koffie. Een gesprekje hoe het gaat, hoeveel er is en meestal een blij gezicht soms zelfs geëmotioneerd. Het valt ons op dat we in Rijsenhout in een paar maanden van twee naar acht klanten zijn gegaan. Geen goede zaak. Goed dat de voedselbank er is! Klaas Rodenburg, coördinator

Badhoevedorp

Ook Badhoevedorp heeft behoefte aan een voedselbank. Ruim 5 jaar geleden hebben wij een ruimte kunnen huren. Er klonken geluiden van: “Badhoevedorp een voedselbank? Dat hoeft toch niet?”. Maar zelfs in ons vrij welvarende dorp is dit nodig! Overal komen mensen in probleemsituaties, waar je ook woont.
Wat is men dan blij en dankbaar met de tijdelijke hulp van een voedselpakket! Ook het feit, dat er door hulpverleninginstanties wordt gezocht naar oplossingen. Waar heeft men wel recht op en maakt hier geen gebruik van? Men komt in zicht! Met mijn vrijwilligerswerk voor de kerk als diaken zijn wij blij met deze signalen. Vaak weten wij niet wie er hulp nodig hebben, die we graag willen geven. Men komt uit zijn schulp! Menige klant is het na een periode gelukt het weer zelf te redden. Deze tijdelijke hulp van een voedselpakket wordt heel erg gewaardeerd.
De gastdames ontvangen de cliënt met koffie of thee. Ze helpen mee met inpakken en verdelen. Ook onderling leggen de klanten contact. Ze zijn niet alleen.
Hoofddorp verzorgt de pakketten en brengt ze (of ze worden opgehaald door onze chauffeurs) naar de uitdeelpunten. De pakketten zijn ruim en goed verzorgd. Iedere vrijdag is het weer voor elkaar!
De voedselbank is helaas nodig, maar iedere vrijwilliger zet zich iedere week met zijn Jaarverslag 2011 Stichting Voedselbank Haarlemmermeer Pagina 10
eigen taak hier voor in! Sommigen al vanaf het begin. Twee maal per jaar is er een inzamelingsactie in Badhoevedorp. De kerken dragen financieel bij. Zo zetten velen zich in voor een noodoplossing waar echt behoefte aan is. We zijn blij met Hoofddorp! Dank zij hun kunnen wij mensen helpen. De coördinator Riet Zuurveen

Vijfhuizen

Tot 5 februari 2011 hadden we bijna 7 maanden één klant en daarna is er niets gebeurd. Bij deze ene klant werd het pakket thuisgebracht. In september hebben we voedsel ingezameld bij onze Hoogvliet supermarkt. Adrie de Vries, coördinator

Zwanenburg

Het uitdeelpuntZwanenburg is verhuisd van de Protestantse kerk, naar de Hervormde kerk in de Wilhelminastraat in Halfweg. Uitdeelvrijwilligers van Zwanenburg hebben geassisteerd bij de inzameling in de AH-super in hun dorp en tijdens de kerstmarkt bij Groenrijk. Doordat zij bekend zijn bij het lokale winkelende publiek, was de opbrengst opvallend groot. Margreet Smit, coördinator

FONDSEN- EN VOEDSELVERWERVING

Bedrijven in actiedag

In de zomer van 2011 is onze Voedselbank gestart met een nieuw initiatief om de voedselvoorraad te vergroten. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen houden bedrijven uit onze gemeente supermarkt inzameling acties voor ons. Op 1 juli 2011 was het l’Oréal die voor ons het spits afbeet. Op deze datum hield het bedrijf hun jaarlijkse Citizen Day. Onze Voedselbank kreeg een team van vijf medewerkers toegewezen om een dag voor ons actief te zijn. Eén van onze vrijwilligers heeft het team ’s morgens van hun vertrouwde werkplek opgehaald en ze bij de loods van de Voedselbank afgezet. Onder het genot van een kopje koffie kregen ‘onze’ nieuwe vrijwilligers uitleg over het reilen en zeilen van de Voedselbank. De l’Oréal medewerkers
waren meteen onder de indruk van het werk dat de Voedselbank met haar vrijwilligers week na week uitvoeren. Enthousiast vertrokken ze naar de Dirk van der Broek supermarkt op het Burgemeester van Stamplein om daar een aantal uren voedsel en geld voor ons in te zamelen. De l’Oréalmedewerkers hadden naar eigen zeggen een top dag beleefd en de Voedselbank had deze vrijdag weer een goede hoeveelheid voedsel en een mooi bedrag in kas gekregen. Voor 2012 hebben zich al meerdere bedrijven, politieke partijen en serviceclubs aangemeld om voor ons voedsel in te zamelen.

Scholen in actie voor de Voedselbank

In december 2011 liep het ineens storm met telefoontjes van scholen uit de Haarlemmermeer.
! Basisschool de Tovercirkel uit Hoofddorp vroeg een presentatie voor de bovenbouw;
! Christelijke Basisschool Tabitha wilde met de hele school voedsel voor ons inzamelen en een presentatie voor de leerlingen uit groep 8;
! Montessorischool de Boog uit Nieuw-Vennep wilde in het kader van hun 30-jarig bestaan voor onze kinderen kerstcadeaus inzamelen. Ook hier is voor de bovenbouw een presentatie gehouden;
! Het Kai Munk College uit Hoofddorp wilde drie presentaties voor brugklassers en daarnaast voedsel inzamelen.

De presentaties waren een feest om te doen. Op alle scholen waren de leerlingen en leraren enorm onder de indruk van ons verhaal. De leerlingen hadden absoluut geen aansporing nodig om vragen te stellen. De vragen varieerden van: “in het Gooi kan toch geen Voedselbank nodig zijn” tot “Waarom krijgen jullie zo weinig steun van de overheid?” Toen de leerlingen hoorden hoeveel tijd de vrijwilligers iedere week met de Voedselbank bezig zijn, waren ze ervan onder de indruk dat wij dit allemaal doen zonder er salaris voor te krijgen. Het vermoeden bestaat dat vele ouders dachten een bepaald artikel op voorraad te hebben, maar dit niet meer konden vinden. Wij weten waar deze artikelen naar verdwenen waren!
Mede door bovengenoemde scholen hebben onze klanten met kerst een goed gevuld pakket gekregen. Ook in 2012 hopen we weer op veel scholen welkom te zijn om ons verhaal te vertellen.

Donatie Sinterklaascadeaus en chocoladeletters:

Een cadeautje voor ieder voedselbank kind groot of klein
Een chocoladeletter voor ieder gezin, dat zou wat zijn
Sint wist niet hoe deze wens te kunnen vervullen dit jaar
Toen maakte Intel plotseling een groots gebaar
Iedere medewerker van hoog tot laag
Doneerde de cadeaus maar al te graag
Voor een kleine baby of een opgeschoten tienermeid,
Het Intelpersoneel maakte nimmer onderscheid
De letters werden gewoon telefonisch besteld
En samen met de cadeaus naar de voedselbank gesneld
Maatschappelijk betrokken ondernemen noemen ze dit daar
Intel, heel hartelijk bedankt en misschien tot volgend jaar…

Jacqueline Sweers, fondsen- en voedselverwerving

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich ten doel gesteld:

• de bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de Haarlemmermeer; en
• voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.
De doelstelling van de voedselbank is om mensen op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom wordt een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van 3 maanden. Indien nodig kan dit herhaald worden; evenwel na een herscreening. Dit kan voor een maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode voor schuldsanering.

Beoordeling van het recht op een voedselpakket gebeurt door het besteedbaar inkomen na aftrek van vaste lasten te toetsen aan de landelijk vastgestelde normen. De eerst aangewezen instantie voor de intake is het WMO-loket van de gemeente, maar ook Meerwaarde en andere maatschappelijke organisaties dragen kandidaten aan.
De gegevens van klanten waaraan een pakket wordt toegekend worden ingevoerd in het systeem Voedselbank.nu, dat automatisch een klantnummer genereert en bevestigingsen verlengingsbrieven. De klant kan op vertoon van de brief vervolgens een pakket ophalen op het uitdeelpunt in de woonplaats.
Het aantal klanten daalde in de zomer van 2011 zonder dat voor deze terugloop aanvankelijk een verklaring werd gevonden. Na analyse van de gegevens en een telefonische enquête bleek de daling te worden veroorzaakt doordat Meerwaarde minder herintakes uitvoerde en klanten een drempel ervoeren om als alternatief bij het WMOloket te moeten aankloppen en daardoor helemaal van aanvraag tot herintake afzagen.
Zij verdwenen daardoor volledig uit het zicht van alle hulpverlening. Hierover zijn in de 2e helft van 2011 op directieniveau overleggen gevoerd, wat in 2012 zal resulteren in betere afspraken met Meerwaarde. Het aantal klanten steeg eind 2011 weer naar een vergelijkbaar aantal als het begin van het jaar.

Analyses van de gezinssamenstelling van onze klanten leerde ons dat van de ruim 200 te voeden monden, meer dan de helft kinderen zijn. Voor hen dreigt langdurige armoede en sociale uitsluiting als het gezin 3 jaar in de schuldsanering zit. Dit vervult het bestuur met grote zorg.
De serviceclub Lionsclub Haarlemmermeer XXY speelde hierop in door de Hieperdepiep doos in het leven te roepen; een doos met leuke artikelen waarmee kinderen tussen de 4 en 12 jaar een verjaardagsfeestje kunnen vieren. De eerste Hieperdepiepdoos werd tijdens het lustrum officieel aan het bestuur van de VbHm aangeboden. Lions Club Haarlemmermeer XXY zag in de enthousiaste reacties op het concept zelfs reden om gesteund door andere Lionsclubs in de regio – het concept verder door te ontwikkelen tot een Cool Bag voor tieners tot 16 jaar, waarmee in november is gestart.

Door de klantanalyses werd ook duidelijk dat het wenselijk is om meer differentiatie aan te brengen in het aantal pakketten. Een- en tweepersoonshuishoudens zijn nu relatief goed af, in vergelijking met grote gezinnen. Dit wordt ook regionaal gezien, waardoor het verdelingssysteem in distributiepunt Amsterdam vanaf eind 2011 niet meer wordt gebaseerd op het aantal gezinnen, maar het aantal personen.

VOEDSELBANKNORM

De landelijke norm voor een voedselpakket in 2011 is een besteedbaar inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden, minder dan:
• voor een 1-persoons huishouden 175 euro per maand
• voor iedere volwassene extra 60 euro per maand
• voor ieder kind van 0 – 12 jaar 30 euro per maand
• voor ieder kind van 12 – 18 jaar 50 euro per maand
Eind 2011 besloot het bestuur van Voedselbanken Nederland om de norm na jaren met ingang van 2012 zodanig aan te passen dat vooral grote gezinnen iets eerder in aanmerking komen voor een voedselpakket.

VRIJWILLIGERS

Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen.
Soms bieden ook anderen hun (tijdelijke) hulp aan. Zo werden er in december vele foto’s gemaakt binnen alle geledingen van de VbHm door een stagiaire van de fotoacademie in Amsterdam.

Voor het eenmalig bij inzamelingen inzetten van vrijwilligers uit een bedrijf in het kader van maatschappelijk ondernemen werd een draaiboek opgesteld, zodat we dit vaker als project aan bedrijven en organisaties kunnen aanbieden. Bij Fondsen- en Voedselverwerving leest u hier meer over.
In 2011 groeide het aantal vrijwilligers van 45 naar 60; enthousiaste mensen die zich belangeloos inzetten voor de klanten van de VbHm. Als we de vrijwilligers die via de diaconie op de uitdeelpunten meetellen, komen we zelfs boven de 90!
Alle verjaardagen van de vrijwilligers worden nu geregistreerd en er wordt op die dag vanuit de loods gezorgd voor een attentie als blijk van waardering. Ook op 5 december en voor de kerst werden de vrijwilligers niet vergeten. Het jaarlijkse ‘vrijwilligersuitje’ werd ons dit jaar tijdens het lustrum aangeboden door Lions Club Haarlemmermeer XXY, die in november een geweldige High Tea verzorgde.

Het internationale Jaar van de Vrijwilliger 2011 werd op 7 december door de Vrijwilligerscentrale afgesloten met een daverde feest in de Challenge 2.0, waar de VbHm een symbolische cheque van ! 500 in ontvangst mocht nemen voor het idee van onze vrijwilligster Netty van Pomeren voor de originele wijze om het vrijwilligersuitje 2012 te vieren. Hierover ongetwijfeld meer in 2012.
Door de relatie met de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer konden de meeste vacatures snel worden ingevuld; voor loodsmedewerkers, chauffeurs en inzamelaars is zelfs een vacaturestop ingesteld.

De in 2010 ingezette werkwijze om alle coördinatoren meer bij hun team te betrekken en zo een vrijwilligerscoördinator overbodig te maken, werd in 2011 verder uitgewerkt. Zij sluiten en beheren nu zelf de contracten van hun vrijwilligers. Om de 3 a 4 maanden is er een overleg van het bestuur met alle coördinatoren en assistenten om hen enerzijds bij te praten over de ontwikkelingen in de organisatie en anderzijds het bestuur te voorzien van informatie over de gang van zaken bij de organisatieonderdelen en uitdeelpunten.

Binnen de coördinatoren zijn in 2011 enkele mutaties opgetreden. Renata van Geelen werd in 2010 met teveel taken belast en nam begin 2011 afscheid
van de loods en later dat jaar ook als intaker, zij richt zich nu op haar taak als coördinator van uitdeelpunt Hoofddorp.
Het kostte wat meer moeite om de ontstane vacature van bedrijfsleider van de loods te vervullen, maar in mei werd Hans Eijkemans aangetrokken en bijgestaan door assistenten voor inpak en logistiek die al in de loods werkzaam waren, werd de organisatie van het depot verder geprofessionaliseerd.
Jos Huisman, die begin 2011 startte als coördinator inzamelen, verhuisde in de zomer helaas naar Frankrijk, maar haar assistent Loes van der Pol, kon haar taak gelukkig meteen overnemen. Wel wordt nog gezocht naar een assistent die Loes kan ondersteunen.

Jacqueline Sweers trad in juli aan als fondsen- en voedselverwerver, zij het dat zij zich op dit gebied ook voor de regio gaat inzetten.
Klaas Rodenburg nam in Rijsenhout het stokje van John Peters over als coördinator.
Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. De vereenvoudigde overeenkomsten van bestuur en coördinatoren bevat nu ook een redelijke opzegtermijn waarbinnen werkzaamheden dienen te worden overgedragen. In 2011 is een start gemaakt voor het opstellen van een klachtenprocedure voor zowel vrijwilligers als klanten, die in 2012 zal worden afgerond. Een onafhankelijke arbiter hiervoor is inmiddels gevonden.
Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten. Marianne Uitendaal, vrijwilligerswerving

SAMENWERKING

MET STICHTING VOEDSELBANKEN REGIO NOORD-HOLLAND

De in 2007 ingezette samenwerking heeft inmiddels een regulier karakter. Ieder kwartaal zijn er gezamenlijke overleggen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

MET DE GEMEENTE

Samen met de gemeente Haarlemmermeer en Stichting MeerWaarde is eind 2009 een overeenkomst opgesteld waarin de manier van onderlinge samenwerking en de privacy bescherming geregeld is. Deze overeenkomst is in januari 2010 door alle drie de partijen ondertekend.
Met de gemeente werd een folder uitgegeven, ‘Even geen brood meer op de plank’. Deze folder geeft informatie over de voedselbank, wanneer men in aanmerking komt voor een voedselpakket en hoe een pakket aangevraagd kan worden. Operationele overleggen vonden in 2011 jammer genoeg minder vaak plaats.
Op beleidsniveau werden meerdere voortgangsgesprekken gevoerd; daarnaast interviewden diverse gemeentelijke projectgroepen bestuursleden van de VbHm. Dit gebeurde o.a. voor het landelijke project Kanteling, waarvoor de gemeente een pilot startte. Doel van dit project is om bij hulpvragers te achterhalen wat “de vraag achter de vraag” is. Wat heeft iemand die met een specifieke hulpvraag komt, nog meer nodig.
In juni trad de VbHm toe tot de WMO-klankbordgroep. In deze klankbordgroep heeft de VbHm ervoor gewaarschuwd dat de respons van deze pilot niet al te positief mag worden geïnterpreteerd omdat een deel van de hulpvragers niet zal worden bereikt. Klanten van de VbHm meldden in 2011 immers in een enquête schroom te hebben om naar het WMO-loket te gaan.

MET DE STICHTING MEERWAARDE

Na de interne reorganisatie bij MeerWaarde is de draad van overleggen op directieniveau weer opgepakt. Aanleiding hiervoor was o.a. de terugloop van het aantal gescreende aanvragers. Meerwaarde zegde toe hiervoor financiering te zoeken.

AANTALLEN

TOTALEN INZAMELING

De opbrengst over 2011 van de winkelinzamelingen in supermarkten en andere acties bij scholen, kerken enz. bedraagt 840 kratten houdbaar voedsel en ! 5005,- aan collectegeld. Dit is opmerkelijk meer dan in 2010. Er zijn dan ook veel meer inzamelingsacties in supermarkten geweest, waarbij dit jaar ook vaker buiten Hoofddorp werd ingezameld.

TOTALEN DONATEURS

Het aantal donateurs in 2011 is min of meer gelijk gebleven. Begin 2011 was dat 46 en eind 2011 was dit gestegen naar 47 donateurs. Zij maken maandelijks een bedrag over dat varieert van ! 1 tot ! 25; op jaarbasis is dat ongeveer ! 3.258,-. Deze donaties worden uitsluitend gebruikt voor inkopen van levensmiddelen.
In 2011 werd! 8.378 besteed als aanvulling op gedoneerde boodschappen in natura.

VOEDSELPAKKETTEN

In 2011 zijn er 3808 pakketten gemaakt waarvan 2677 A- en 1131 B-pakketten.

HOE KWAMEN WIJ IN 2011 AAN:

GELD

• via gemeentelijke subsidie
• via periodieke donaties
• via eenmalige giften
• via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag dat op verzoek is aan te vragen.

VOEDSEL

Landelijk en regionaal wordt de aanvoer steeds minder. De VbHm is genoodzaakt de inzamelingsacties van houdbare producten op te voeren om ervoor te zorgen dat de wekelijks uit te reiken voedselpakketten naar de gestelde norm gevuld kunnen worden.
Er wordt getracht gemiddeld twee maal per maand bij supermarkten op diverse locaties binnen de Haarlemmermeer inzamelingsacties te houden.
Ook houden kerken, scholen en bedrijven inzamelingsacties waarbij houdbare producten aan de VbHm worden gedoneerd.
Verder wordt actie ondernomen om het aantal lokale leveranciers die de VbHm voorzien van verse producten uit te breiden. Het ligt in de bedoeling alleen in uiterste noodzaak voedsel aan te kopen.

VRIJWILIGERS

Publicatie van vacatures voor nieuwe vrijwilligers gaat enerzijds via melding bij de Vrijwilligerscentrale en anderzijds via de website van VbHm. Soms melden zich ook spontaan mensen tijdens een inzameling bij een supermarkt. Ook (ex)-klanten melden zich soms als vrijwilliger ‘om iets terug te doen’.
Nieuwe bestuursleden worden meestal gevonden via de netwerken van de zittende bestuurders.

MIDDELEN

Onze bestelwagen wordt gesponsord door MAN Amsterdam.
Voor de te vervangen koelcontainer hebben we op de Beursvloer in oktober 2011 sponsors gevonden die transport en installatie daarvan voor hun rekening nemen.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VbHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Als stichting kent de VbHm geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

PRIVACYVERKLARING

(zoals op 8 januari 2010 officieel door de partners ondertekend)
“Alles wat u bespreekt bij de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en de gemeente Haarlemmermeer valt onder beroepsgeheim en/of privacywet. Uw gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hieraan. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen en om vast te kunnen stellen wat voor hulp er nodig is.
Als u een aanvraag voor een voedselpakket indient, betekent dit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Hiermee geeft u de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en de gemeente Haarlemmermeer toestemming om wel de betreffende gegevens onderling uit te wisselen.
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Klachten kunt u melden; deze worden behandeld volgens het klachtenreglement.”

BEREIKBAARHEID

Telefoonnummer: 023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)
Fax: 023 – 566 1500
Website: www.voedselbankhaarlemmermeer.nl
E mail: info@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Ondertekening
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Voorzitter: Hans de Bats
Secretaris: Marianne Uitendaal
Penningmeester: Henny Bijma-Meekel
Hoofddorp, maart 2012