VOORWOORD

In 2010 is er veel gebeurd binnen de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

Het klantenbestand groeide met 50% van 60 gezinnen aan het begin, tot 90 gezinnen aan het einde van het jaar.

Daarnaast daalde de voedselaanvoer via het regionale distributiepunt van Voedselbank Nederland sterk door de efficiencyverbetering en voorraad-vermindering van landelijke voedselproducenten.
Door grote inspanning van onze vrijwilligers en gulle bijdragen van voedselproducenten uit Haarlemmermeer, onze donateurs en het winkelend publiek, hebben we de inhoud van de wekelijkse voedselpakketten toch op een aanvaardbaar peil kunnen houden.

40% van onze klanten maakt langdurig (meer dan 2 jaar) gebruik van onze voedselbank. Deze groep legt daarbij een belangrijk beslag op onze middelen, terwijl structurele ondersteuning voor deze gezinnen uitblijft. Daarom hebben wij deze informatie besproken met de verantwoordelijk wethouder, beleidsmakers en de politiek zodat voor deze gezinnen adequate ondersteuning vanuit het gemeentelijk loket kan worden gezocht. In 2011 zullen we deze gesprekken intensiveren.

In november is Henk Kleyberg, reeds enkele jaren inpakker in de loods, ons ontvallen.
Het aantal vrijwilligers in 2010 is gelijk gebleven op 45. Het verloop is opgevangen door een goede samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Haarlemmermeer.
Vrijwilligers krijgen sinds dit jaar bij hun vertrek een getuigschrift, zodat zij hun werkervaring bij de voedselbank kunnen overleggen.

In november is de nieuwe website live gegaan. Door matches op de Beursvloer 2009 voor het ontwerp, de tekst en de bouw van deze website, zijn hier bijna geen kosten aan verbonden geweest. Gelijk met de nieuwe website zijn wij overgestapt op het klantenregistratie en analyse systeem Voedselbank.nu.

Het bestuur is in 2010 uitgebreid met Marianne Uitendaal, secretaris en vervanger van Marion Peen, en Dimph Pullens voor Public Relations.
Henny Bijma, nu penningmeester, heeft met Hans de Bats, nu voorzitter, van functie gewisseld.
Aan de coördinatoren is meer verantwoordelijkheid gegeven zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren.
In 2010 is het overleg met onze uitdeelpunten verstevigd. Hierdoor hopen wij de inzamelingen die zich tot nu toe beperkten tot Hoofddorp, ook naar de andere woonkernen in Haarlemmermeer uit te kunnen breiden.

In 2010 heeft de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer samengewerkt met:
– Stichting Leergeld
– Beursvloer Haarlemmermeer
– verschillende serviceclubs
– verschillende sportverenigingen
– sportieve sponsoring o.a. naar de Noordkaap en de New York marathon.
– en vele anderen uit Haarlemmermeer

Naast het verstrekken van voedsel konden we aan het eind van het jaar weer kleding en een geweldig Sinterklaasfeest aanbieden.

De exploitatie van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is met een positief saldo van € 4272 afgesloten. Dit saldo zal aan onze reserve worden toegevoegd.

2011 zal een zwaar jaar voor de voedselbank worden.
Gezien de door de regering aangekondigde bezuinigingen in het sociale stelsel verwachten wij een groei van het aantal gezinnen dat het hoofd in onze polder niet boven water kan houden. Daarnaast wordt meer creativiteit gevraagd om aan het benodigde voedsel te komen.
Toch zien wij het jaar met optimisme tegemoet als we kijken naar het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligers.
Daarnaast blijven we hopen op de steun en warmte van de vele gulle gevers in Haarlemmermeer.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Hoofddorp, mei 2011

HISTORIE

LANDELIJK

De eerste Voedselbank (VB) werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling was om een schakel te zijn tussen enerzijds overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken.
De VB Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal VB’n in Nederland.

REGIONAAL

In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal VB’n actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 14 VB’n werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.
Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De VB’n van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER

Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten.
Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen De VBH bracht hen met elkaar in contact en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHM) opgericht.

Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen.
Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:

Dhr. Th.L.N. Weterings
Burgemeester van Haarlemmermeer

Dhr. A.Th.M. van Beek
Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Haarlemmermeer

Dhr. C.Th.J. van Lent
Pastoor RK kerk te Hoofddorp

Mw. D.M. Bloemendal
Voorzitter ANBO Haarlemmermeer

Dhr. R.H. Sengers
Notaris te Nieuw Vennep

Mw. K. Holdijk
Huisarts te Hoofddorp

Een lening van 10.000 euro van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd. In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp.

In maart 2006 kreeg de VBHM de gevraagde startsubsidie van € 11.000. Hiermee was de basis gelegd om verder te gaan.

HEDEN

VAN AANBOD NAAR VRAAG

De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden.

De norm voor drie dagen voedsel die de VBHM had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.

Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VBHM nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHM te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Tegelijk met deze acties wordt er ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHM te verbeteren. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en moeten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke.

VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan met ingang van 1 januari 2007 uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van vier weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 2 soorten voedselpakketten:
Voedselpakket A is standaard voor huishoudens van 1-2-3 personen.
Voedselpakket B is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen, die enkele extra artikelen krijgen.

De inhoud van een pakket kan bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel. Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen.
Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt
gehecht.

VOEDSELDEPOT

Alle houdbare producten staan opgeslagen in het voedseldepot op het terrein van de AM-groep. Verder staan er twee grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en er is een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden tafels voor het inpakken van de voedselpakketten.

De VBHM beschikt over een koelunit, een geschenk van KLM Cargo. Verder is er een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast. Voor het ophalen van het voedsel uit het centrale depot en uit de regio hebben we via de Rotaryclub Haarlemmermeer en het bedrijfswagenbedrijf MAN-Amsterdam de beschikking
gekregen over een bestelbus.

In principe worden alle goederen op woensdag opgehaald. Op donderdag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten vervoerd naar de distributiepunten, waar de uitdeling plaatsvindt.

In 2010 is besloten dat in het kader van de veiligheid van de medewerkers in de loods, de bedrijfsleider of een assistent een cursus BedrijfsHulpVerlening dient te volgen. In 2010 is het BHV-certificaat behaald; herhalingscursussen zullen jaarlijks worden gevolgd.

DISTRIBUTIEPUNTEN

De uitreiking van de eerste dertien voedselpakketten op 28 april 2006 gebeurde vanuit het Rode Kruisgebouw aan de Nieuweweg in Hoofddorp.
Omdat er al vrij snel aanvragen binnenkwamen uit de andere kernen van de gemeente waarmee een moeizame verbinding met het openbaar vervoer is, is er actie ondernomen om ook daar uitdeelpunten op te zetten. Gesprekken met diverse kerkelijke instanties hebben ertoe geleid dat er in rap tempo vijf andere distributiepunten volgden, zodat er nu in de gemeente Haarlemmermeer in totaal zes distributiepunten zijn t.w. :

Hoofddorp, Kruiskerk, Nieuweweg 2
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg, Protestantse Kerk, Amsterdamsestraatweg 18, Halfweg

KLANTEN

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich ten doel gesteld: de bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de Haarlemmermeer; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin van het woord.
De doelstelling van de voedselbank is om mensen op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom word een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van 3 maanden. Indien nodig kan dit herhaald worden; evenwel na een herscreening. Dit kan voor een maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode voor schuldsanering.

Wie meent in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient zich te melden bij een van de instanties waarmee de VBHM samenwerkt of bij VBHM zelf. Het WMO-loket beoordeelt de financiële situatie van alle verlengingsaanvragen. Bij de beoordeling van de financiële situatie wordt uitgegaan van de landelijke norm, zie hieronder.
Een klein deel van de klanten komt spontaan tot de VBHM of wordt verwezen door andere maatschappelijke organisaties. In de samenwerkingsovereenkomst van januari 2010 tussen de gemeente, Stichting MeerWaarde en VBHM is vastgelegd dat de persoonsgegevens van klanten die daartegen bezwaar hebben, niet aan de andere partijen worden doorgegeven. Dit betreft slechts een klein percentage van het totale klantenbestand.
Als een instantie of de VBHM een aanvraag honoreert, vult deze het aanmeldingsformulier in en het wordt deze ondertekend door de betreffende instantie. Vervolgens doet VBHM nog een eindscreening en worden de gegevens in het systeem Voedselbank.nu ingevoerd. Daarna genereert dit systeem automatisch een identiteitsnummer en een brief aan de klant die als bevestiging dient. Hierin staat waar en tot wanneer het voedselpakket – uitsluitend op vertoon van deze brief – kan worden opgehaald.
In 2010 is het aantal klanten van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer explosief gegroeid van 60 in januari naar ca. 90 in december. Dit betekent dat er wekelijks, ondanks minder aanvoer, toch meer voedsel moet worden uitgedeeld.

VOEDSELBANKNORM

De huidige landelijke norm voor de armoedegrens is een maximaal besteedbaar inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden per maand:
voor een 1-persoons huishouden 175 euro per maand
voor iedere volwassene extra 60 euro per maand
voor ieder kind van 0 – 12 jaar 30 euro per maand
voor ieder kind van 12 – 18 jaar 50 euro per maand
Een gezin van twee volwassenen met een kind van 10 jaar en een kind van 16 jaar mag niet dan meer dan 315 euro per maand overhouden voor voedsel, kleding; dit is nog geen 75 euro per week.

VRIJWILLIGERS

Ook in 2010 draait de VBHM op een groep van ongeveer 45 zeer enthousiaste vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de klanten van de VBHM. Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen.
In het kader van de structuurveranderingen, is eind 2010 een begin gemaakt met het vereenvoudigen van de vrijwilligersovereenkomsten.
Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheids-verzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten.

Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen.

Verder zijn er een aantal coördinatoren die de werkzaamheden binnen hun team verdelen en de eindverantwoordelijkheid voor het team dragen.
Na de bestuurswisselingen in de loop van 2010 is de structuur bij de vrijwilligers enigszins veranderd. Doordat de coördinatoren nu hun eigen team aansturen en er een link is met de Vrijwilligerscentrale voor de vacatures, is een vrijwilligerscoördinator overbodig geworden.
In 2010 hebben een aantal gezamenlijke overleggen plaatsgevonden tussen bestuur en (uitdeel)coördinatoren om werkzaamheden af te stemmen en elkaar te informeren.

Door nauwe samenwerking met de Vrijwilligercentrale Haarlemmermeer konden ontstane vacatures meestal snel worden vervuld. Hierdoor ontstond vooral bij uitdeel en in de loods een hecht team met weinig mutaties.

In plaats van de eerder gebruikelijke jaarlijkse barbecue als bedankje voor de inzet van de vrijwilligers, werd in 2010 in de decembermaand een gezellig samenzijn georganiseerd op het Kaageiland waarvoor pastor Van Lent (lid van comité van aanbeveling) het bezinningscentrum De Stal ter beschikking stelde.

BESTUUR

In 2010 is de samenstelling van het bestuur aanzienlijk veranderd. Voormalig voorzitter Henny Bijma en penningmeester Hans de Bats wisselden van functie.
Eind juli werd Marion Peen als bestuurssecretaris opgevolgd door Marianne Uitendaal en het bestuur werd in augustus versterkt door Dimph Pullens die Public Relations voor haar rekening ging nemen. Daarnaast voelt het bestuur de behoefte aan een 5e bestuurslid dat op bestuursniveau met instanties kan overleggen over klantenzaken. Aangezien een groot deel van de klanten van islamitische oorsprong is, gaat de voorkeur uit naar iemand met banden met of kennis van dat deel van de samenleving.
In 2011 zal verder worden gezocht naar een geschikte kandidaat.

Het bestuur is in 2010 begonnen met analyses van het klantenbestand, wat leidde tot zorgwekkende conclusies. Zo bestaat ruim de helft van onze klanten uit kinderen en blijkt ruim 40% van de gezinnen langer dan 2 jaar afhankelijk te zijn van een voedselpakket. Dit is vaak een gevolg van het feit dat men in de schuldhulpverlening terecht is gekomen. De hulp van de, van particuliere giften afhankelijke, voedselbank verandert daardoor van kortdurende noodhulp, naar structurele hulp.
Navraag bij het Nibud leerde verder dat de landelijk gehanteerde norm voor een voedselpakket (zie voedselbanknorm pag. 8) aanmerkelijk lager ligt dan wat het Voedingsbureau aanbeveelt als een gezond voedingspakket. Wat dit voor gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen in de groei, die zo lang van karige voeding moeten leven, laat zich raden.
In 2010 – het jaar van de armoede en sociale uitsluiting – werd door het bestuur verder onderzoek gedaan naar recente publicaties over armoede en schulden.
Samengevat blijkt dat landelijk steeds meer mensen in problematische schulden geraken en dat de gemiddelde schuld steeds verder oploopt. Verder zijn de landelijke en gemeenterichtlijnen voor het toeleiden naar schuldhulpverlening ontoereikend en duurt deze procedure veel langer dan acceptabel is. Een wetsvoorstel om de maximale aannameperiode te beperken tot 6 weken, werd door de val van het kabinet niet ingevoerd.
Het bestuur besloot daarop de lokale politiek en overheid, alsmede de regionale collega’s, met deze cijfers te confronteren met als doel de situatie van de klanten te verbeteren en gezamenlijk na te denken over de effectiviteit van de momenteel gehanteerde procedures.
Dit proces zal in 2011 worden voortgezet.

SAMENWERKING

MET DE GEMEENTE

In 2006 werd aan de VBHM door de gemeente Haarlemmermeer een subsidie toegekend als tegemoetkoming voor de exploitatiekosten in 2007. Verder wordt jaarlijks een prestatiesubsidie aangevraagd en toegekend.
Gedurende de afgelopen jaren is er overleg geweest met de gemeente over het verbeteren van de samenwerking, onder andere in het kader van de in 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Gezamenlijk overleg heeft eind 2009 geresulteerd in een intentieverklaring ten aanzien van de bescherming van de privacy van de klanten en de werkwijze, die vanaf januari 2010 wordt gevolgd. Deze verklaring is ondertekend door de gemeente Haarlemmermeer, de Stichting MeerWaarde en de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.
Met de gemeente samen werd een folder uitgegeven ‘Even geen brood meer op de plank’ die informatie geeft over de voedselbank, wanneer men in aanmerking komt en hoe aan te vragen.

De conclusies die het bestuur trok uit de klantenanalyses waren in de 2e helft van 2010 uitgangspunt om zowel met de raadsfracties als met de nieuwe wethouder van Sociale Zaken in gesprek te gaan. Over het algemeen was men wel op de hoogte van het werk van de voedselbank, maar vond men de effecten die langdurig verblijf onder de armoedegrens heeft, zorgwekkend. In juni 2011 wordt door de raad de evaluatie behandeld van de gemeentelijke schuldhulpverlening zoals die vanaf 2008 geldt. Dan zal met de gemeente verder worden gepraat met als doel de financiële situatie van onze klanten eerder te verbeteren.

MET STICHTING VOEDSELBANKEN REGIO NOORD-HOLLAND
De in 2007 ingezette samenwerking heeft inmiddels een regulier karakter. Ieder kwartaal zijn er gezamenlijke overleggen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.
Helaas was het door bezettingsproblemen in de 2e helft van 2010 niet mogelijk om de operationele overleggen bij te wonen.
Zaken die in het bestuurlijk overleg ter tafel zijn gekomen zijn: inventarisatie voedselproducenten, normbedragen van de voedselbank, inhoud van de voedselpakketten, aanlevering van vers voedsel en verdeling van het voedsel binnen de regio.

MET DE STICHTING MEERWAARDE
Binnen de Stichting MeerWaarde vond in 2010 geruime tijd een reorganisatie plaats waardoor weinig overleg met de voedselbank plaatsvond. In 2011 zal overleg over de taakinhoud met de nieuwe directie weer worden opgepakt.

AANTALLEN

Totalen Inzameling
De opbrengst over 2010 van de inzamelingen in supermarkten en andere acties bij sportverenigingen, scholen enz., is 440 kratten houdbaar voedsel en € 3.114,35 aan collectes. Dit is opmerkelijk minder dan in 2009.
Voor 2011 zullen we trachten meer inzamelingen te organiseren om aan zoveel mogelijk voedsel voor een redelijk wekelijks pakket te komen.

Totalen Donateurs
Na de wervingsactie eind 2009, was het aantal donateurs waarmee we in 2010 startten gegroeid naar 36. Eind 2011 was dit verder gestegen naar 46 donateurs, die maandelijks een bedrag overmaken dat varieert van € 1 tot € 25; op jaarbasis is dat ongeveer € 3.000. Deze donaties worden uitsluitend gebruikt voor inkopen van levensmiddelen.
Jaarlijks hebben we ca. € 12.000 in geld nodig, als aanvulling op gedoneerde boodschappen in natura.

HOE KOMEN WIJ IN 2010 AAN:

GELD

via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties door de Vrienden van de Voedselbank
via eenmalige giften
via collectes zowel bij de kerken, als bij de inzamelingsacties die
gehouden worden bij supermarkten

(Overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag dat op verzoek is aan te vragen.)

VOEDSEL

Landelijk en regionaal wordt de aanvoer steeds minder. De VBHM is genoodzaakt de inzamelingsacties van houdbare producten op te voeren om ervoor te zorgen dat de wekelijks uit te reiken voedselpakketten naar de gestelde norm gevuld kunnen worden.
Er wordt getracht gemiddeld twee maal per maand bij supermarkten op diverse locaties binnen Haarlemmermeer inzamelingsacties te houden.
Ook houden scholen en bedrijven inzamelingsacties waarbij houdbare producten aan de VBHM worden gedoneerd.
Verder wordt actie ondernomen om het aantal lokale leveranciers die de VBHM voorzien van verse producten uit te breiden. Het ligt in de bedoeling alleen in uiterste noodzaak voedsel aan te kopen.

MANKRACHT

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer kan haar werk doen dankzij de inzet van ongeveer 45 zeer enthousiaste vrijwilligers.
Onze vaste groep vrijwilligers werd ook incidenteel bijgestaan door medewerkers van bedrijven in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en door leerlingen van middelbare scholen in verband met de uitvoering van hun maatschappelijke stages.
Naast deze inzet was er ook de steun van onze sponsors en de positieve houding van de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

MIDDELEN

De VBHM heeft ook in het najaar van 2010 weer meegedaan aan de Beursvloer Haarlemmermeer. De deelnemende bedrijven toonden zich bereid de VBHM te ondersteunen door als hun aandeel in de match de volgende diensten/goederen gratis en voor niets beschikbaar te stellen:
het ontwerpen van een format voor een digitale nieuwsbrief;
het beschikbaar stellen van de centrale ruimte in het Historisch Museum Haarlemmermeer t.b.v. de lustrumviering van de VBHM;
30 bedrukte t-shirts voor de inzamelingen;
promotiebanners voor de inzamelingen.

SPECIFIEKE GEGEVENS:

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHM door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling.
Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VBHM geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

PRIVACYVERKLARING

(Zoals op 8 januari 2010 officieel door de partners ondertekend.)

“Alles wat u bespreekt bij de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en de gemeente Haarlemmermeer valt onder beroepsgeheim en/of privacywet. Uw gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hieraan. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen en om vast te kunnen stellen wat voor hulp er nodig is.
Als u een aanvraag voor een voedselpakket indient, betekent dit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Hiermee geeft u de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en de gemeente Haarlemmermeer toestemming om wel de betreffende gegevens onderling uit te wisselen.
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Klachten kunt u melden; deze worden behandeld volgens het klachtenreglement.”

Ondertekening

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Voorzitter: Hans de Bats

Secretaris: Marianne Uitendaal

Penningmeester: Henny Bijma-Meekel

Bestuurslid PR: Dimph Pullens

Hoofddorp, mei 2011