2008 is om verschillende redenen een bewogen jaar geweest voor de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Gelukkig hebben bestuur en vrijwilligers het jaar positief kunnen afsluiten.

Het bestuur heeft begin 2008 een wisseling ondergaan. De secretaris van het eerste uur, de heer Hans de Jong, heeft afscheid genomen en er is een nieuwe vrijwilliger (Ada van der Mik) als secretaris aangetreden.

Halverwege het jaar kreeg de bedrijfsleider, Nic Bertram, een baan. De loods werkzaamheden zijn door een aantal vrijwilligers opgevangen tot eind van het jaar.
Toen hebben we kennisgemaakt met de nieuwe bedrijfsleider, Joop Abeling, die in februari 2009 zal aantreden.

In maart ontving de stichting Voedselbank Haarlemmermeer de toegezegde cheque voor $ 25.000,- dollar (€ 16.037,85). UPS kiest jaarlijks wereldwijd een project. In 2007 is gekozen voor de Voedselbank Haarlemmermeer.

De samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer liep met name op het gebied van de intake van cliënten om verschillende redenen stroef. Het bestuur van de voedselbank heeft toen besloten het convenant met de gemeente per 17 juli 2008 open te breken en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het toetsen van potentiële cliënten.
Cliënten moeten zich nog steeds via de gemeente, stichting Meerwaarde, Leger des Heils, enz. aanmelden voor een voedselpakket, maar de voedselbank heeft nu het laatste woord.

Als Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Beursvloer. Wij hebben daar 4 matches binnengehaald. Een voor hulp bij de internetsite, een voor hulp bij structuur aanbrengen in ons bestuur, een voor hulp voor de Sinterklaas aardigheden en een voor hulp bij doorlichten van ons bestuurstijl.
Op de Sinterklaasactie na zijn de andere matches doorgeschoven naar 2009.

De prachtige bus die wij in 2007 op 5 december mochten ontvangen is helaas ter zielen. De reparatie was het niet meer waard. De Rotary gaat voor ons voor een oplossing zoeken. Ook dit zal doorlopen tot in 2009. Wij kunnen nog wel doorrijden tot de APK in januari en dan gaat de blauwe bus weg.

Sinds 1 maart 2008 is de uitdeelpost van de voedselbank in Hoofddorp verhuisd naar het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Nieuweweg. Het Rode Kruis kon niet langer ruimte aan de voedselbank verhuren in verband met de uitbreiding van hun eigen activiteiten. Gelukkig mag de bus van de voedselbank nog wel in het weekeinde bij het Rode Kruisgebouw worden geparkeerd, omdat het terrein van de AM-groep dan niet toegankelijk is.

Het aantal cliënten heeft in 2008 sterk geschommeld. Door de screening van de gemeente viel een aantal cliënten dat ten onrechte een voedselpakket ontving, af.
De verhoging van de normbedragen leverde ook nog eens een stijging van het aantal cliënten op.
Het laatste kwartaal van 2008 kreeg de voedselbank in het algemeen veel aandacht door de actie van het maandblad Linda en door het programma ‘Geen cent te makke’ met de familie Froger.
De voedselbank begon 2008 met 120 (gezinnen) cliënten/voedselpakketten en daalde 51 naar voedselpakketten om in september weer omhoog te gaan naar 100 pakketten. Eind 2008 moest de voedselbank voor 91 cliënten pakketten verzorgen.

Er zijn in de gemeente Haarlemmermeer in totaal 18 voedselinzamelingsacties gehouden bij de verschillende supermarkten in de gemeente.
In totaal 465 kratten met voedsel en dan met name houdbare melk, koffie, thee, rijst, macaroni, groenteconserven, jam, maaltijdsoep, tandpasta, shampoo, enz. zijn door het winkelende publiek ingeleverd. Daarnaast is een bedrag van € 4.554,61 opgehaald.

Het bestuur van de voedselbank Haarlemmermeer kan zijn werk doen dankzij de inzet van 45 vrijwilligers en de positieve houding van de inwoners van de gemeente.

Ada v.d. Mik
april 2009

Mocht u belangstelling hebben voor het financieel verslag over 2008 van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, dan kunt u deze bestellen via secretaris@voedselbankhaarlemmermeer.nl